Na osnovu odredbe člana 13. i člana 27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) trgovinska radnja AGRO FID Mali Požarevac, svoje poštovane potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.agrofid.rs

OBAVEŠTAVA

– da se prodaja robe putem internet sajta www.agrofid.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti trgovinska radnja AGRO FID Mali Požarevac, Srećka Jovanovića 31 A, matični broj 62918764, telefon +381 11 8256 582;

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.agrofid.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal sa uračunatim PDV-om;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i ∕ ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.agrofid.rs

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.agrofid.rs plaća pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster „Naručite“ preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da za sve porudžbine potrošač ima obavezu da plati troškove isporuke dostave robe po važećem cenovniku dostavljača robe.

-da zbog ažuriranja stanja i cena na nedeljnom nivou može doći do manjih odstupanja u cenama proizvoda, ili da proizvoda nema trenutno na stanju. Ukoliko dođe do takvih situacija kupac će biti obavešten i ponovno upitan da potvrdi porudžbinu.

– da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može preuzeti ovde.

– da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe.

S poštovanjem,

T.R. AGRO FID Mali Požarevac