Podaci o nama:

Pun naziv: Trgovinska radnja AGRO FID Mali Požarevac

Skraćeni naziv: TR AGRO FID

Poreski identifikacioni broj (PIB): 107687373

Matični broj: 62918764

Ime i prezime ovlašćenog lica: Snežana Gajić

Opština: Sopot

Adresa: Srećka Jovanovića 31 A, Mali Požarevac

Poštanski broj: 11235

Šifra delatnosti: 4778

Tekući račun: 160-0000000419425-85

Mobilni telefon: 063/262-497

Fiksni telefon: 011/8256-582

e-mail: agrofid.mp@gmail.com