Zanat 200ml

350.00 рсд

Šifra proizvoda: 340 Kategorije: ,

Opis

Herbicid u obliku koncentrata za emulziju – EC, tamno žute boje

Aktivna materija: PENDIMETALIN

 

PRIMENA: ZANAT se koristi se kao selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevima:
– kukuruza, graška i krompira, u količini 4 – 6 l/ha (40 – 60 ml na 100 m2), tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva;
– soje i suncokreta, u količini 4 – 6 l/ha (40 – 60 ml na 100 m2), tretiranjem zemljišta pre setve, uz inkorporaciju;
– pšenice, u količini 4 – 6 l/ha ( 40 – 60 ml na 100 m2 ), tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, ili posle nicanja useva pa do faze bokorenja (faze 11 – 21 BBCH – skale);
– duvana, tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, u količini:

a) 5 l/ha (50 ml na 100 m2) na humusnim zemljištima ( 3 – 5% humusa);

b) 7 l/ha (70 ml na 100m2) na jako humusnim zemljištima ( > 5 % humusa);
– paradajza, paprike i kupusa, u količini 5 l/ha (50 ml na 100m2), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja;
-luka (iz semena i arpadžik), u količini 5 l/ha (50 ml na 100m2), tretiranjem zemljišta posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva.

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100m2 ).

Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

SPEKTAR DELOVANjA:
Dobro suzbija:
Jednogodišnji uskolisni korovi: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis).
Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Polygonum convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), palamida njivska iz semena (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album), konica obična (Galinsoga parviflora), broćika lepuša (Galium aparine), tušt obični (Portulaca oleracea), ljutići (Ranunculus sp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), čestoslavica persijska (Veronica persica).
Zadovoljavajuće suzbija:
Jednogodišnji uskolini korovi: mišiji repak (Alopecurus myosuroides), stršac obični (Apera spica – venti).
Širokolisni korovi, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), šilj (Cyperus rotumdus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria sp.), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum sp.), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense).
Slabo suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: poponac (Convolvulus arvensis), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

NAPOMENE:
Ne sme se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa); na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, ranih sorti paprike, korenastog povrća; u staklenicima i plastenicima.
U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se primenjuje.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa drugim herbicidima oksiflorfen, flufenacet, bentazon, imazamoks, klomazon, linuron.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve): 42 dana – paradajz; 63 dana– luk, krompir, grašak, kupus, paprika; obezbeđena vremenom primene – kukuruz, soja, suncokret, duvan, pšenica.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): 48 sati