Wuxal K 40 1lit

1,200.00 рсд

Šifra proizvoda: 272 Kategorije: , ,

Opis

Wuxal® K 40 je namenjen za ishranu svih biljnih vrsta, posebno kaliofilnih (lucerka, paradajz, paprika, vinova loza, krompir, krtolaste biljke). Kvalitetna tečna formulacija, dobro izbalansiran odnos hraniva i potpuno helatinizirani mikroelementi omogućavaju brzo usvajanje hraniva od strane biljaka i laku primenu ovog hraniva.

Zbog kompeticije kalijuma sa kalcijumom i magnezijumom može doći do veće pojave simptoma „Die Back“ na vinovoj lozi.

Način delovanja

Izvanredan značaj kalijuma u životu biljaka potiče od njegove uloge. Kao aktivator enzima posredno ili neposredno utiče na brojne fiziološko-biohemijske procese u biljkama (regulacija vodnog režima, biosinteza visokomolekularnih jedinjenja i sl.). Posebno povoljno utiče na otpornost biljaka u nepovoljnim ekološkim uslovima kao što su niske i visoke temperature i suša.

Nedostatak kalijuma obično se javlja na lakim – peskovitim zemljištima i na zemljištima sa visokim udelom minerala, gline ili slobodnog kalcijuma. Pri ovakvim uslovima proizvodnje, primena Wuxal® K 40 je optimalno rešenje, jer se kalijum veoma intenzivno usvaja i preko listova.

Sadržaj hranljivih elemenata

 • Azot (N): 3%
 • Kalijum (K2O): 25,5%
 • Magnezijum (kao MgO): 2%
 • Sumpor (S): 4%
 • Bor (B): 0,02%
 • Bakar (Cu): 0,05%
 • Gvožđe (Fe): 0,1%
 • Mangan (Mn): 0,05%
 • Molibden (Mo): 0,001%
 • Cink (Zn): 0,05%

 

Specifična težina: 1,57 g/cm³

pH vrednost: 7

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Aglukon

Ishrana biljaka

Wuxal® K 40 je visokokoncentrovano kalijumovo folijarno hranivo namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta.

Jabuka

 • Količina primene: 2-3 l/ha.
 • Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta plodova.

Povrće

 • Količina primene: 3-5 l/ha.
 • Vreme primene: tokom vegetacije.

Kalijum povoljno utiče na kvalitet i veličinu plodova (posebno kod paprike).

Vinova loza

 • Količina primene: zbog antagonizma između kalijuma i kalcijuma, preparat Wuxal® K 40 se primenjuje u količini 2-3 l/ha.
 • Vreme primene: više puta u periodu od zametanja plodova do 15 dana pre berbe.

Kod stonih sorti vinove loze primenom Wuxal® K 40 dobijaju se krupniji i duži grozdovi.

Mogućnost mešanja

Pre primene preparata Wuxal® K40 u kombinaciji sa pesticidima proveriti njihovu kompatibilnost.