Wetsul 1kg

470.00 рсд

Šifra proizvoda: 145 Kategorije: ,

Opis

WETSUL®
Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi i jabuci.

Аktivna materija:
Sumpor 800 g/kg

Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Karakteristike:
Wetsul® je preventivni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke i vinove loze. Aktivna materija preparata Wetsul® je elementarni sumpor, jedna od prvih materija koja je počela da se primenjuje u zaštiti bilja. Zbog izvrsnog preventivnog delovanja na prouzrokvače biljnih bolesti, ali i značajnog fiziološkog efekta na biljke, sumpor se može primenjivati tokom cele vegetacije.
Wetsul® ima sekundarno delovanje na fitofagne grinje, zato se u mnogim tretmanima zaštite bilja dodaje određena količina preparata, kako bi se populacija grinja održala ispod praga štetnosti. Kvalitetna formulacija u obliku vododisperzibilnih granula omogućava brzo rastvaranje u vodi i potpuno nanošenje na površinu lista, čime se obezbeđuje dobar kontakt sa gljivom.

Primena:
Kod jabuke za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u koncentraciji 0,3-0,5% (30-50/10 l vode), preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze mišijih ušiju do faze kada plodovi dostignu oko 70% krajnje veličine (faze 54-77 BBCH skale).

Kod vinove loze za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u koncentraciji 0,3-0,5% (30-50/10 l vode), preventivno, u vreme ostvarivanja primarnih i sekundarnih infekcija, od faze kada se obrazuje 9 i više listova do početka šarka (faze 18-81 BBCH skale).
Preparat ima sekundarno dejstvo na prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), ali i na grinje na vinovoj lozi(Colomerus vitis, Calepitrimerus vitis) i jabuci (Aculus schlechtendali).

Napomena:
Na istoj površini preparat Wetsul® se može primeniti najviše četiri puta u toku godine, u intervalima od 10 do 14 dana između tretiranja. Na temperaturama ispod 16 °C preparat deluje slabije, zbog manje isparljivosti sumpora.
Preparat može biti fitotoksičan ako se primenjuje na temperaturama višim od 28 °C. Preparati na bazi sumpora nisu dovoljno efikasni za primenu pri jakom infekcionom potencijalu patogena i kada je ostvarena zaraza pepelnicom na bobicama.
Wetsul® ne prati porast vršnih mladara koji su najosetljiviji na pepelnicu. Iz ovih razloga, preparat se najčešće koristi u kombinaciji sa lokal-sistemicima iz grupe triazola, čime se produžava ukupno delovanje i odlaže pojava rezistencije na triazole.

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa preparatima na bazi bakaroksihlorida uz uslov da pH mešavine ostaje neutralan i sa preparatima iz grupe triazola. Ne sme se mešati sa preparatima jako alkalne i jako kisele reakcije.

Neželjeni efekti:
Preparat primenjen u propisanim vremenskim uslovima ne ispoljava negativne efekte na biljke.

Karenca:
Kod vinove loze je 28 dana, a kod jabuke 14 dana.