Trazex 1kg

2,100.00 рсд

Šifra proizvoda: 2910 Kategorije: ,

Opis

OPIS PROIZVODA

TRAZEX je uravnotežen kompleks mikroelemenata u vidu rastvorljivih mikro-granula (WG) sa najvećim
sadržajem mikroelemenata na tržištu, za folijarnu i fertigacionu upotrebu. Sadržaj gvožđa, mangana, cinka,
bora i bakra u kombinaciji sa organskim ekstraktima i slobodnim L aminokiselinama čini savršen spoj za
poboljšanje fiziološkog statusa biljke u svim fenofazama razvoja.
Preventivnom primenom TRAZEX dovodi do izostajanja simptoma deficita mikroelemenata (hloroza i žutilo
lista) i brzog neutralisanja simptoma nedostataka mikroelemenata ukoliko do njih dođe tokom proizvodnje.
TRAZEX je proizvod koji se izdvaja u odnosu na druge time što su njegove mikrogranule kompleksi
mikroelementa koji nastaju hemijskim reakcijama i na taj način je svaka granula istog garantovanog
sastava. Većina drugih proizvoda ove vrste nastaje mehaničkim mešanjem helatnih mikroelemenata u
određenom procentu.
Mikroelementi su ko-faktor nastanka enzima i učestvuju u enzimskim reakcijama i ukoliko se javi njihov
deficit metabolički procesi u biljci će biti smanjeni ili odloženi.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

• Proizvod za prevashodno folijarnu ali i fertigacionu primenu sa visokim sadržajem mikroelemenat
(22%) u kombinaciji sa organskim jedinjenima koja služe kao transporteri mikroelemenata i
aktivatori njihovog metabolizma
• TRAZEX nastraje međusobnim hemijskim reakcijama komponenata koji ulaze u njegov sastav
što garantuje uniformnost u sastavu svake granule proizvoda
• Mikroelementi u TRAZEX-u su kompleksirani i helatizirni organskim komponentama koje su im
nosači koji samnjuju mogućnost njihove reakcije sa drugim jonim i jedinjenjima pre mesta njihove
stvarne potrebe, a kasnije s u te organske komponenete hrana biljci, visoke metaboličke
aktivnosti
• Visoka rastvorljivost i kompatabilnost u mešanju sa većinom uobičajenih sredstava za zaštitu i
prihranu biljaka
• Visoka efikasnost i male doze primene

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

Efikasan izvor mikroelemenata u fazama kada korenov sistem ne moze, iz nekog razloga, da ih obezbedi
iz zemljišta što doprinosi postizanju punog potencijala prinosa
• Osigurava bolje usvajanje hraniva i ubrzanje metaboličkih procesa u biljci
• Pored brzog usvajanja hraniva, organska jedinjenja obezbeđuju jak biostimulišući efekat.
• Utiče na povećanje usvajanja drugih hranljivih elemenata
• Neutrališe izrazito brzo sve simtome hloroza koje nastaju usled nedostatka određenih
mikroelemenata najčešće usled viske pH vrednsti zemljišta i drugih faktora

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

Folijarna primena

Biljna vrsta Doza(kg/ha/tretman) Biljna vrsta Doza(kg/ha/tretman)
Kukuruz 0.5-1 Malina,kupina 0.5-1
Pšenica,ječam 0.5-1 Jagoda 0.5-1
Soja,suncokret 0.5-1 Jabuka,kruška 0.5-1
Lubenica,dinja 0.5-1 Breskva,kajsija 0.5-1
Paprika, paradajz 0.5-1 Višnja, trešnja 0.5-1
Krompir 0.5-1 Duvan 0.5-1
Kupus, karfiol 0.5-1 Cveće 0.5-1
Primena kroz sistem kap po kap
3-5kg/h raspoređenih ravnomerno u 4-5 puštanja u toku ciklusa proizvodnje

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

TRAZEX je poželjno koristiti tokom celog ciklusa razvoja biljke da bi se izbegli mogući nedostatci
mikroelemenata, a posebno tokom faze intenzivnog porasta
• TRAZEX je važan izvor mikroelemenata kada postoje problemi njihovom snadbevanju
biljke izazvanih visokim pH vrednostima zemljišta, visokim prisustvom karbonata, niskim
sadržajem organske materije itd.
• Cosmocel tim preporučuje praktičnu dozu upotrebe TRAZEX-a od 1-1.5g/ 1 L vode za
tretman.

BITNA NAPOMENA

• Doza primene TRAZEX-a uglavnom zavisi od fenofaze razvoja i biljne vrste. Poželjno je
TRAZEX primenjivati u više navrata, u manjim dozama i u preventivne svrhe.
• Za postizanje boljih efekata dejstva i usvajanja TRAZEX-a zajedno sa njim se preporučuje
upotreba 1-2 ml okvašivača INEX na svaki litar vode za tretman.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

Gvožđe(Fe) 6%
Mangan(Mn) 6%
Cink(Zn) 6%
Bor(B) 2%
Bakar(Cu) 2%
L-Aminokiseline 3%
Organska materija 2%

PAKOVANJE 1 Kg

Cosmocel Trazex prezentacija