Tonus 2.5g

40.00 рсд

Šifra proizvoda: 756 Kategorije: ,

Opis

Insekticid u obliku vodorastvorljivog prašiva – SP, svetlo-plave boje

Aktivna materija: ACETAMIPRID

 

PRIMENA: TONUS je sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivni delovanjem koji se koristi u:

1. Zasadima jabuke za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi), u koncentraciji 0,02-0,025% (2 – 2,5 g u 10 l vode), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija,

2. Usevima duvana i paprike za suzbijanje: zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u količini 0,25–0,4 kg/ha (2,5 – 4 g na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija,

3. Usevima krompira za suzbijanje: larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m2), tretiranjem pri pojavi larvi II i III stupnja razvoja,

4. Usevima kupusa za suzbijanje: kupusove lisne vaši (Brevicoryne brassicae), u količini 0,25–0,4 kg/ha (2,5 – 4 g na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija,

5. Usevima lucerke za suzbijanje: lucerkine bube (Phytodecta fornicata), u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m2), tretiranjem pred prvi otkos ako se na 10 zamaha kečerom uhvati 10 imaga ili 60 larvi,

6. Usevima graška za suzbijanje: graškovog žiška (Bruchus pisorum), u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m2), kada se u 25 zamaha kečera nađe 2-3 imaga, naročito na ivicama parcela.

Utrošak vode:

– u zasadima jabuke 600-1 000 l/ha (6-10 l na 100 m2)
– u usevima krompira i kupusa, 200-400 l/ha (2-4 l na 100m2)
– u usevima duvana, paprike, lucerke i graška 400 l/ha (4 l na 100m2)

Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: u zasadima jabuke i useve krompira i kupusa je dva puta, a za useve paprike, duvana, graška i lucerke jednom.

NAPOMENE: Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na acetamiprid i ukrštene rezistentnosti ne primenjivati alternativno sredstva na bazi neonikotinoida (acetamiprid, imidakloprid, tiakloprid, tiametosam).

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
– Kompatibilnost (mogućnost mešanja): može se mešati sa sredstvima neutralne i slabo kisele reakcije.
– Nekompatibilnost (nemogućnost mešanja): ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i sredstvima alkalne reakcije.

KARENCA (vreme između poslednje primene sredstva i berbe,odnosno žetve): 14 dana za krompir, kupus, duvan, papriku, grašak, 28 dana za jabuku i lucerku

RADNA KARENCA (vreme kada nije dopušten rad ljudima u polju i zaštićenom prostoru posle tretiranja): Dva dana.