Terbis 1lit

1,200.00 рсд

Šifra proizvoda: 119 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 1,5 – 2,5 (15-25 ml na 100m²) Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza, a pre nicanja ili u fazi nicanja korova
SUNCOKRET 1-1,5 (15-25 ml na 100 m²) Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva suncokreta i korova

DELOVANJE: 

aktivna materija Terbutilazin pripada grupi Triazina. Herbicid suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), crvena vidovčica (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium),lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), mišjakinja obična (Stellaria media),tušt (Portulaca oleracea), pomoćnica obična (Solanum nigrum), dvornik veliki  (Polygonum lapathifolium), ptičji dvornik (Polygonumaviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).

PREPORUKE I NAPOMENE

količina primene zavisi od tipa zemljišta na kome se primenjuje, pa tako niže količine (1,5 – 2,0 l/ha) se koriste na lakšim, a više količine (2,0 – 2,5 l/ha) na težim tipovima zemljišta. Može se mešati sa preparatima na bazi Bentazona, Dimetenamida-P, Dikambe,Klopiralida, Mezotriona, Nikosulfurona, Rimsulfurona , Prosulfurona, S-metolahlora Izoksaflutola. Ne sme se primenjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa). Primenjuje se uz 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2).Najbolje rezultate u suncokretu (pre-em tretman) pokazala se kombinacija Mont 960 EC (1,2 l/ha) + Terbis 500 (1 l/ha) + Girasolin (1,0 l/ha). U kukuruzu najbolja efikasnost se postiže kombinacijom Mont 960 EC (1,2-1,4 l/ha) + Terbis 500 (1,5 – 2,0 l/ha).