Surfare 1lit

Šifra proizvoda: 200007 Kategorije: ,

Opis

OPIS PROIZVOD

SURFARE je multifunkcionalno, tečno, površinski aktivno pomoćno sredstvo, okvašivač i acidifikator
rastvora čija je osnovna namena da kroz visoku koncentraciju različitih aktivnih sastojaka, regulaciju pH
vrednosti rastvora (zakišeljavanje), smanjivanje površinskog napona tečnosti ubrza penetraciju
komponenata rastvora u lisnu površinu i biljno tkivo. SURFARE omogućava visoku snagu vlaženja,
prodiranja i zakiseljavanja rastvora čime drastično pojača efikasnost sredstava za zaštitu bilja i folijarne
prihrane.

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

• Smanjiuje površinski napon vode koja se koristi za tretman, pogodujući vlaženju i prodiranju
primenjenih agrohemikalija ili hranljivih sastojaka u list i biljna tkiva
• Smanjuje pH vode koja se koristi za prskanje
• Izbegava se moguće razlaganje različitih agrohemikalija koje, zbog alkalne hidrolize, menjaju
hemijski sastav i efikasnost.
• Pomaže u poboljšanju brzine prodiranja primenjenih agrohemikalija ili hranljivih sastojaka i
povećavajući njihovu efikasnost
• Označava pH vode kroz promenu boje dok se ne postigne željeni pH. (Kada porumeni (roze
boja), voda ima pH između 5,0 i 4,5, što je pravi pH za maksimalnu efikasnosti najčešće
korišćenih agrohemikalija)
• Veoma je kompatibilan sa agrohemikalijama koje se često koriste, ne menjajući njegov sastav
• Zahvaljujući visokoj koncentraciji, količina koja se koristi je vrlo mala

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

Tip proizvoda sa kojim se meša Doza primene
Insekticidi, fungicidi, desikanti, folijarna prihrana, korektivni herbicidi Od 0.5 do 1.5 ml na 1 litar vode za tretman u zavisnosti od pH vrednosti i tvrdoće korišćene vode
Translokacioni i kontaktni herbicidi Od 1 do 2 ml na 1 litra vode za tretman
Pre-emergens herbicidi i tečna đubriva u zemljište Od 500 do 600 ml po hektaru

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE NA OSNOVU PARAMETARA VODE

Tvrdoća i početna Ph vrednost vode (ppm CaCO3)
200 ppm pH=6.2 300 ppm pH=6.51 390 ppm pH=7.41 520 ppm pH=7.43 620 ppm pH=7.47 720 ppm pH=7.49 790 ppm pH=7.03
Krajnja vrednost pH vode za tretman 5.0 29 36 100 123 145 173 173 Doza:ml SURFARE-a na 100 l vode za tretman
4.5 36 50 110 134 159 181 188
4.0 40 45 114 140 163 188 196

BITNA NAPOMENA

• Preporučuje se prvo odrediti približnu dozu koja će biti potrebna, dodajući neku količinu
SURFARE-a malo po malo u litar vode.
• Dakle, ako je 1 ml SURFARE korišćeno za promenu boje vode u ružičastu, tada će biti
potrebno 100 ml proizvoda na svakih 100 litara vode u rastvoru za tretman.
• SURFARE se pomeša sa vodom koja se koristi za prskanje pre dodavanja bilo kakvih
agrohemikalija. Ukoliko ima potrebe za tačno određivanje pH vode preporučuje se
upotreba pH metra ili lakmus papira.

UPUTSTVO ZA MEŠANJE:

SURFARE je potpuno rastvorljiv u vodi, da bi postigli najbolje mešanje, postupak primene se odvija na
sledeći način:
1. Napuniti 3/4 vode u rezervoar za mešanje i počnite sa mešanjem.
2. Kondicionirajte (prilagodite) vodu sa SURFARE-om dodavanjem malo po malo dok se boja vode
ne promeni u ružičastu. Tada će pH vode biti između 5,0 i 4,5 pH
3. Dodajte hranljive sastojke i / ili agrohemikalije za prskanje.
4. Završite dodavanjem ostatka vode za prethodno nanetu pripremu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

Polioli i glikoli sa efektom okvašivanja, penetracije i odstranjivanja pene 30%
Zakiseljivači i pH regulatori 26%

PAKOVANJE 1L