Siran 40 SC 1lit

1,280.00 рсд

Šifra proizvoda: 109 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l, 10 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 1,25 l/ha Divlji sirak visine 15 – 20 cm, kukuruz uzrasta 2 – 6 listova

DELOVANJE: 

usvaja se lišćem i korenom. U biljci se kreće naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva što dovodi do žutila i nekroze korovskih biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze, ključnog enzima za biosintezu aminokiselina (izoleucin, leucin i valin).

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

divlji sirak (Sorghum halepense), muharike (Setaria spp.), divlji ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula),pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),mišjakinja obična (Stellaria media).

PREPORUKE I NAPOMENE

u cilju proširenja i poboljšanja delovanja na uskolisne korove može se kombinovati sa herbicidom Rimex (rimsulfuron) ili na širokolisne korove sa herbicidima Agrodimark ili Banvel 480 S, preparatima na bazi Mezotriona (Mezatron 100 OD, Mezatron), 2,4-D (Velox), Bentazon (Bentamark 480 SL), itd. Preparat Siran 40 SC se može primeniti jednokratno u punoj dozi ili dvokratno tzv. split-aplikacija.