Silwet L 77 1lit

6,390.00 рсд

Šifra proizvoda: 189 Kategorije: ,

Opis

Primena:

Preporučena koncentracija za Silwet® kreće se od 0,01%–0,15%, sa maksimalnom količinom primene od 0,3 l/ha. U ratarskim usevima najčešća količina primene je 0,1 l/ha uz upotrebu 100-200 l/ha vode. Veća količina Silweta ne poboljšava efekat, već postoji opasnost da se upotrebljeni pesticidni rastvor slije niz biljku.

Žitarice:

bolesti prizemnog dela stabla i bolesti lista:100 ml Silwet® uz 150-200 l/ha vode

bolesti klasa (fuzarioze):100 ml Silwet® uz 150-200 l/ha vode

Krompir–plamenjača:

visina biljaka 15-20cm:25 – 50 ml Silwet® u 120 l/ha vode

visina biljaka 20-65cm:25 – 50 ml Silwet® u 200 l/ha vode

visina biljaka preko 65cm:75–100 ml Silwet® u 200 l/ha vode

Uljana repica, suncokret, šećerna repa, soja: 100 ml Silwet® u 150‑200 l/ha vode

Voće i vinova loza: 50 – 100 ml na 1000 l/ha vode. Koristi se u količini 200 – 250 ml na 1000 l vode za suzbijanje psile (Psylla pyri) kada ima puno medne rose.

Povrće: 15 ml Silwet® u 120 litara vode. Preparat Silwet® nalazi primenu i u plasteničkoj proizvodnji gde se koristi za sprečavanje formiranja kapljica tretmanom folija sa rastvorom 5 ml/10 l vode.

Zemljišni herbicidi, insekticidi i fungicidi: 100 ml Silwet® po hektaru.

Herbicidi na bazi glifosata (totalni herbicidi): 0,025 – 0,05% Silwet® u 200 l/ha vode

 

Navedene količine vode su informativnog karaktera i treba ih prilagoditi uslovima na terenu (tip prskalice, rasprskivači, visina biljaka).