Signum 500g

6,300.00 рсд

Šifra proizvoda: 322 Kategorije: ,

Opis

SIGNUM®
Folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti koje se javljaju na starijem lišću, cvetovima i plodovima.

Аktivna materija:
Boskalid 267 g/kg + Piraklostrobin 67 g/kg

Grupa:
Karboksamidi + Strobilurini

Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Klasifikacija rezistentnosti:
Boskalid 7 + Piraklostrobin 11

Karakteristike:
Signum® je kombinacija dve aktivne materije koje deluju na proces disanja, ali na različitim mestima. Boskalid se koristi za suzbijanje gljiva koje se razvijaju na starijem lišću (Alternaria sp.), kao i za saprofitne gljive (Monilinia sp., Botrytis sp., Cladosporium sp.). Piraklostrobin ima široki spektar delovanja, prvenstveno na gljive koje se razvijaju na površini (ne prodiru duboko u biljno tkivo).
Kod visoke relativne i apsolutne vlažnosti koriste se maksimalne registrovane količine Signum®-a.

Primena:
Kod krompira za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u količini оd 0,25 kg/hа (2,5 g/100 m2). Vreme primene je na početku infekcije, a drugo tretiranje 2-3 nedelje posle prvog tretiranja.

Kod paradajza za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u količini оd 0,4 kg/ha (4 g/100 m2), kao i prouzrokovača plesnivosti lista paradjza (Fulvia fulva) u količini оd 0,7 kg/ha (7 g/100 m2). Vreme primene je prvo na početku infekcije, а drugo i treće tretiranje 7–10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja. Obavezno otvoriti i provetriti plastenik ili staklenik, pa onda koristiti Signum®.

Kod breskve za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa i Monilinia fructigena) u količini 0,056-0,075% (5,60-7,5 g/10 l vode). Vreme primene je od pojave cvetnog balona do punog cvetanja i/ili tokom zrenja plodova.

Kod višnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) u količini 0,56-0,75 kg/ha (5,6–7,5 g/100 m2). Vreme primene je početak cvetanja (10% cvetova otvoreno), dok je drugo tretiranje u fazi precvetavanja (cvetovi se smežuravaju, a većina cvetova je opala).

Kod luka za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor) u količini 0,7–1 kg/hа (7-10 g/100 m2) i sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/hа (10 g/100 m2).

Kod paprike zа suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Vreme primene je prvo na početku infekcije, a drugo i treće tretiranje je 7–10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja. Primenjuje sе u količini od 1 kg/ha (10 g/100 m2).

Kod salate zа suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), plamenjače (Bremia lactuca), Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani u količini od 1,5 kg/ha (15 g/100 m2).

Kod jagode zа suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Vreme primene je tokom cvetanja, precvetavanja do 7 dana pred berbu plodova. Primenjuje sе u količini od 1,5 kg/ha (15 g/100 m2).

Kod maline zа suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Vreme primene je tokom cvetanja, precvetavanja do 7 dana pred berbu plodova. Primenjuje sе u količini od 1,5 kg/ha (15 g/100 m2).

Druge primene:
Signum® je u procesu proširenja dozvole za promet, za suzbijanje ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata). Kod intenzivne proizvodnje jabuke, preparat se koristi u julu ili avgustu za suzbijanje prouzrokovača pegavosti (Alternaria alternata) koja se javlja na plodovima ili na lišću (Alternaria pomi).

Mogućnost mešanja:
Signum® se ne sme mešati sa preparatima na bazi cipermetrina, hlorpirifosa (Savanur), fosetil-aluminijuma, dimetoata (Perfekthion®) i dodina.

Napomena:
U izuzetnim slučajevima, kada su obilne kiše u vreme berbe plodova maline, kupine i jagode, zahteva se i primena većih količina Signum®-a ili se skraćuje razmak između tretmana.
Ako se postave folije za kiše iznad malinjaka, Signum® se koristi u minimalnim registrovanim količinama za suzbijanje prouzrokovača sive truleži.

Neželjeni efekti:
Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema neželjene efekte.

Karenca:
Kod višnje, krompira, paradajza, paprike, luka i salate је 14 dana, dok je kod breskve, jagode i maline 7 dana.