Sencor 100g

950.00 рсд

Šifra proizvoda: 111 Kategorije: ,

Opis

Kategorija: Herbicidi
Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)
Klasifikacija rezistentnosti: C1
Pakovanje: 100 g i 500 g
Proizvođač: Bayer

Karenca:
Krompir i paradajz – 42 dana
Ostali usevi – obezbeđena vremenom primene

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i redukciju zakorovljenosti semenskim travnim korovima

KROMPIR:

  • u količini od 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa i 1 kg/ha (10 g/100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa;
  • u količini od 0,5 kg/ha (5 g/100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa.

Vreme primene: posle setve, a pre nicanja krompira, ili kada krompir ima razvijenih 5-8 listova.

Sencor® WG-70 je efikasan na korove: štir (Amaranthus spp.), pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium spp.), gorušica (Sinapis arvensis), loboda obična (Atriplex patula), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), konica (Galinsoga parviflora), dvornik (Polygonum sp.), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) i mnogi drugi korovi.
U znatnoj meri redukuje i zakorovljenost travnim korovima kao što su: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), mali muhar (Setaria sp.) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

Mogućnost druge primene

Preparati na bazi aktivne materije metribuzin mogu se koristiti:

LUCERKA: u količini 0,75-1 kg/ha.
Vreme primene: u fazi mirovanja lucerke.

SOJA: u količini od 0,5 kg/ha.
Vreme primene: tretiranjem posle setve, a pre nicanja soje, isključivo na zemljištima sa više od 3% humusa.

PARADAJZ: u količini od 0,4 kg/ha iz direktne setve ili iz rasada. Manje količine koriste se na lakšim, a veće na težim i humusom bogatijim zemljištima.
Vreme primene: tretiranje se kod direktne setve obavlja posle setve, a pre nicanja paradajza ili posle nicanja paradajza u fazi 4 lista, a kod proizvodnje iz rasada dve nedelje posle presađivanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Sencor® WG-70 se u krompiru može mešati sa preparatima na bazi metolahlora (Telus), pendimetalina (Stomp Aqua) i dimetenamida, tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva.

Sencor® WG-70, bez obzira na to da li deluje kontaktno ili usvajanjem preko korena, deluje tako što blokira hilovu reakciju u procesu fotosinteze.
Blokiranjem fotosinteze dolazi do oksidacije proteina i masti, što dovodi do gubljenja hlorofila i karotenoida.
U suštini, ceo proces se svodi na destrukciju kompletne ćelije, a simptomi delovanja manifestuju se najpre bledilom, koje s vremenom prelazi u žućenje i nekrozu zelenih delova korova i na kraju se korov potpuno suši.

FITOTOKSIČNOST

U krompiru se ne sme primenjivati u sortama jerla, SV 77/40 i 76/48.