Score 250ml

2,050.00 рсд

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 153 Kategorije: ,

Opis

SCORE® 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i povrtarstvu.

Način delovanja:
SCORE® 250 EC je sistemični fungicid koji u sebi sadrži aktivnu materiju difenokonazol. Deluje preventivno i kurativno, tako što blokira sintezu ergosterola. Kreće se translaminarno, što mu omogućava ravnomernu raspodelu unutar biljke ubrzo nakon tretiranja. Primenjuje se preventivno i u ranim postinfekcionim tretmanima, nakon klijanja gljive na biljnoj površini kada zaustavlja infekciju. SCORE® 250 EC ima mogućnost najdužeg perioda kurativne primene (do 72 h nakon infekcije) od svih triazola.

 

Primena:

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova

(Venturia inaequalis), pepelnica (Podosphaera

leucotricha)

0,013-0,02% Posle listanja, na pošetku rasta mladara, odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka 28 dana
Kruška Čađava pegavost lišća i

krastavost plodova

(Venturia pyrina)

0,013-0,02% Posle listanja, na pošetku rasta mladara, odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka 28 dana
Krompir Crna pegavost (Alternaria solani) 0,5 l/ha U vreme pojave prvih simptoma i kasnije u vegetaciji po potrebi 14 dana
Kajsija Sušenje cvetova i

grančica (Monilinia spp.), pepelnica (Sphaerotheca spp.)

0,03% Početak cvetanja 7 dana
Borovnica Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-corymbosi) 0,4 l/ha Od početka razvoja pupoljaka do cvetanja, jednom u toku sezone *OVP
Celer Pegavost lista (Septoria apiicola) 0,5 l/ha Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koristi za berbu. 14 dana
List peršuna Pegavost lista (Septoria apii), crna pegavost lista (Alternaria spp.), pepelnica (Erysiphae spp.) 0,5 l/ha Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koristi za berbu. 14 dana
Ren Crna pegavost lista (Alternaria spp.) 0,5 l/ha Preventivno kada se steknu uslovi za razvoj oboljenja ili najkasnije po pojavi prvih simptoma. 14 dana
Cvekla Lisna pegavost (Cercospora beticola), pepelnica (Erysiphae betae), rđa (Uromyces betae) 0,4 l/ha Početak zatvaranja redova; 10% biljaka zatvorilo prostor između sebe do 28 dana pred berbu. 28 dana
Kelj, karfiol, brokoli Crna pegavost lista (Alternaria brassiceae, A. brassicicola), pegavost lista (Mycosphaerella spp.) 0,5 l/ha Faze razvoja vegetacionog dela biljke koji se koriste za bebru. 21 dan
Ukrasne biljke Rodovi Alternaria, Colletotrichum, Cercospora, Erysiphe, Phradgmidium, Puccinia, Phylosticta, Ramularia, Septoria, Stemphylium, Uromyces 0,05% Preventivno kada se steknu povoljni uslovi za razvoj oboljenja ili najkasnije po pojavi prvih simptoma. *OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene: Preporučuje se preventivni tretman ili na samom početku infekcionog procesa. Preporuka je da se primenjuje sa nekim od kontaktnih fungicida (npr. CADURANS-kaptan) radi proširenja delovanja na sve infekcione faze i sprečavanje razvoja rezistentnosti. SCORE® 250 EC se na istoj površini, u toku jedne godine, može primeniti najviše tri puta u jabukama, kruškama i krompiru, tj. dva puta za ostale namene, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. Izuzetak su zasadi borovnica gde se može primeniti jednom u toku vegetacione sezone.

 

Mogućnost mešanja:

Može se mešati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida, uz prethodnu proveru kompatibilnosti. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat).