Polyram DF 1kg

2,480.00 рсд

Šifra proizvoda: 94 Kategorije: ,

Opis

Primena:

Polyram DF je nesistemični folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem, i koristi se u :zasadu jabuka za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čađave krastavosti plodova, zasadu kruške za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čađave krastavosti plodova, zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače, usevu krompira i paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i prouzrokovača crne pegavosti lista, u obliku vododisperzibilnih granula.

 

Polyram DF je nesistemični folijani fungicid sa protektivnim delovanjem i koristi se u :
-zasadu jabuka za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čađave krastavosti plodova (Venturia inaequalis), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to od faze roze pupoljka (faza 57 BBCH–skale);
-zasadu kruške za suzbijanje prouzrokovača lisne pegavosti i čađave krastavosti plodova (Venturia pyirina), u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to od faze roze pupoljka (faza 57 BBCH–skale);
-zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode), i to pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije;
-usevu krompira i paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1,5-2,0 kg/ha (15-20 g na 100 m2) i prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria solani) u količini 2,0 kg/ha (20 g na 100 m2), i to pre ostvarivanja uslova za zaraze.
Interval između dva prskanja je 7-10 dana.
Prskanje se obavlja klasičnim traktorskim prskalicama I atomizerima., prskanjem i orošavanjem.
Utrošak vode:
-u zasadima jabuke, kruške i vinove loze 600-1.000 l/ha, (6-10 l na 100 m2);
-u usevima krompira i paradajza 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:Prema potrebi, nije ograničen.
Mešanje sa drugim pesticidima: Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije ( dimetoat) i uljnim formulacijama.