Plavo ulje 200ml

360.00 рсд

Šifra proizvoda: 558 Kategorije: ,

Opis

Aktivna materija:

parafinsko ulje + bakar iz bakar-oksihlorida (700 + 100 g/l) Formulacija: Uljna disperzija (OD)

Primena:

– jabuka: za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i zelene lisne vaši (Aphis pomi) u konc. 3 % (300 ml u 10 l vode) tretiranjem u fazi „mišije uši” razvoja lisnih pupoljaka (faza 10 BBCH skale), uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2);

– šljiva: za suzbijanje prezimljujuće forme šljivine štitaste vaši (Parthenolecanium corni) u konc. 3 % (300 ml u 10 l vode) tretiranjem u fazi mirovanja (do faze 09 BBCH skale), uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2); – breskva: za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans) u količini primene 20 – 30 l/ha (200 – 300 ml na 100 m2) tretiranjem pred kraj faze mirovanja, a najkasnije na početku pucanja pupoljaka, uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2);

– malina: za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara (Didymella applanata) u konc. 2 % (200 ml u 10 l vode) tretiranjem u fazi mirovanja (faza 00 BBCH skale), uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2).

Karenca: Obezbeđena vremenom primene – jabuka, breskva, malina, šljiva

DELOVANJE:

Plavo ulje je proizvod koji u svom sastavu sadrži dve aktivne materije. Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. Inhibira klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma delovanja. Mineralno ulje primenjeno u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. Takođe, obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:

Nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

PRIMENA I NAPOMENE:

U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primeniti dva puta za breskvu i jednom za jabuku, malinu i šljivu. Može se koristiti u integralnoj zaštiti šljive.