Pendistop 250ml

500.00 рсд

Šifra proizvoda: 451 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja, U uslovima ekstremne suše može izazvati oštećenja šećerne repe kao narednog useva. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati samo kukuruz, a nakon tri meseca krompir.

Radna Karenca: 1 dan

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KROMPIR 4,0 – 6,0 l/ha Po sadnji, a pre nicanja useva i korova (PRE-EM)
KUKURUZ 4,0 – 6,0 l/ha Po setvi, odnosno sadnji, a pre nicanja useva i korova (PRE-EM)
JABUKA (jabučasto voće) 4,0 – 6,0 l/ha Primena u zoni između redova nakon berbe ili pre zametanja plodova iduće vegetacijske sezone, a pre nicanja korova

DELOVANJE:

nakon tretmana u površinskom sloju zemljišta obrazuje se “herbicidni film”. Korovske biljke su visoko osetljive u fazi nicanja, a usvajaju ga korenom i koleoptilom. Inhibira rast koleoptila kod travnih korova, a stabaoce je deformisano.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp.), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), mišji repak (Alopecurus myosuroides), stršac obični (Apera spica-venti).

JEDOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir (Amaranthus retroflexus), palamida njivska iz semena (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album), konica obična (Galinsoga parviflora), prilepača (Galium aparine), tušt obični (Portulaca oleracea), ljutići (Ranunculus spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac obični (Stachys annua), čestoslavica persijska (Veronica persica), loboda obična (Atriplex patula), šilj (Cyperus rotundus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria spp.), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornici (Polygonum spp.), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense).

 

Preporuke i napomene

izuzetno široka mogućnost primene selektivnog herbicida Pendistop u brojnim ratarskim i povrtarskim usevima. Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, ranih sorti paprike, korenastog povrća, u staklenicima i plastenicima.