Nutri Fos-K 100ml

450.00 рсд

Šifra proizvoda: 953 Kategorije: , ,

Opis

KARAKTERISTIKE:  Visokoenergetska kombinacija fosfora i kalijuma, aktivirana nukleofilnim reagensima koji stimulišu anjonsku  aktivnost. Nutri Fos-K je specijalizovan za poboljšanje razvoja korena, poboljšanje cvetanja i formiranja plodova.

Zahvaljujući svom sastavu deluje protiv gljiva Phytophtora sp, Pythium sp, Rhizoctonia sp. Može se kombinovati sa fungicidima protiv Venturia inaequalis kod jabuke, da poboljša dejstvo fungicidnih preparata.

PRIMENA: NUTRI FOS-K se primenjuje za đubrenje različitih biljnih vrsta  na različitim tipovima zemljišta.

Usevi u kojima se koristi: POVRĆE, ZASADI VOĆA I VINOVE LOZE, SUNCOKRET, KUKURUZ, SOJA, ŠEĆERNA REPA

Fosfor i kalijum u obliku veoma pristupačnom za biljke poboljšavaju cvetanje, otvaraju ksilem i floem u biljci i omogućavaju bolji transport materije od korena do lista, uvećavaju površinu lista.

Primenjuje se folijarnim prskanjem u proleće i jesen u zavisnosti od useva u kom se koristi, a može se primeniti i kroz sisteme za navodnjavanje.

Količina za primenu: primenjuje se u povrtarstvu i 1-1,5 l/ha, a u ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu 2 l/ha.

SPECIFIČNOSTI: Ne mešati sa preparatima na bazi bakra, dimetoatom. Može se primenjivati nedelju dana pre i tri nedelje nakon fungicida koji sadrže bakar.

PAKOVANJA: 0.5 l, 1 l, 5 l