Nu Film 100ml

300.00 рсд

Šifra proizvoda: 328 Kategorije: ,

Opis

Opis Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana

Aktivna materija Pinolein
Doza/ koncentracija 0,3 -1,5 l/ha, 1-2%

 

PRIMENA:

NU FILM 17 se koristi kao pomoćno sredstvo (ađuvant), u koli- čini 1,5 l/ha (15 ml na 100 m2 ) radi:

1. Povećavanja perzistentnosti (produženja fungicidnog delovanja) i osigu- ranja maksimalne efikasnosti svakog tretmana (povećanjem pokrovnosti depozitom pesticida, zaštitom od isparavanja i spiranja depozita pesticida usled padavina ili zalivanja, zaštitom depozita od degradacije oksi- dacijom, hidrolizom, UV zračenjem i drugim degradacionim faktorima).

a) Zasadu jabuke kao pomoć u suzbijanju prouzrokovača:

– čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), u kombinaciji sa preparatima na bazi maknozeba i propineba
– pepelnice (Podospaera leucotricha), u kombinaciji sa preparatima na bazi triadimefona

b) Zasadu vinove loze kao pomoć u suzbijanju prouzrokovača:

– plamenjače (Plasmopara viticola), u kombinaciji sa preparatima
maknozeba.
– pepelnice (Uncinula necator), u kombinaciji sa preparatima na bazi
sumpora i dinokapa

v) Usevu krompira kao pomoć u suzbijanju prouzrokovača plamenjače
(Phythophtora infestans) u kombinaciji sa preparatima na bazi maknozeba

g) Usevu šećerne repe kao pomoć u suzbijanju suzbijanju prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola), u kombinaciji sa preparatima na bazi fentin-hidroksida

d) Usevu suncokreta kao pomoć u suzbijanju prouzrokovača pegavosti
(Phomopsis spp.), i bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), u kombinaciji sa preparatima na bazi benomila.
Vreme tretiranja, utrošak vode, karenca i maksimalan broj tretiranja u
toku jedne godine na istoj površini usklađen sa pesticidima sa kojima se
primenjuje u kombinaciji.

2. Za sprečavanje prevremenog otvaranja ljuski (mahuna) u usevu uljane repice
pre i tokom žetve i gubitka prinosa semena, u količini 0,7 l/ha (7 ml na 100m2) uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100m2), prskanjem kada su mahune zatvorene u fazi prelaska iz zelene u žutu boju (faza 77 – 80 BBCH
skale). Maksimalan broj tretiranja: jednom na istoj površini u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno za ovu namenu.

Priprema sredstva za primenu:

Nu- film 17 se dodaje u rezervoar prskalice
nakon rastvaranja fungicida, uz mešanje.

NU FILM 17 je registrovan i kao ađuvant za primenu sa insekticidima:

Abastate i Elisa.

U kombinaciji sa preparatom ABASTATE (na bazi abamektina) se primenjuje u:

– Zasadu kruške: za suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Vreme
primene: tokom masovnog piljenja larvi, u fazi precvetavanja (faza 69 BBCH
skale). Količina primene je 0,75 l/ha Abastate + 1l/ha Nu film 17 (7,5 ml + 10 ml
na 100 m2) uz utrošak vode od 600-1.000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja: Dva puta na istoj površini u toku godine.

– Zasadu maline: za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes
gracilis). Vreme primene: prilikom pojave pokretnih formi grinja. Količina
primene je 0,075 – 0,1% Abastate + 0,1% Nu film 17 (7,5 – 10 ml + 10 ml u 10 l vode)
uz utrošak vode od 600-1.000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja: Dva puta na istoj površini u toku godine.

– Usevu krompira: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Vreme primene: Tokom masovnog piljenja larvi prvog do trećeg stadijuma L1 –
L3. Količina primene je 0,75 l/ha Abastate + 1l/ha Nu film 17 (7,5 ml + 10 ml na
100 m2) uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l /100 m2).

Maksimalan broj treti- ranja: jednom na istoj površini u toku godine.

– Na paradajzu u zaštićenom prostoru: Za suzbijanje grinje običnog paučinara
(Tetranychus urticae) u vreme pojave prvih jedinki. Količina primene je 0,05%
Abastate + 0,15% Nu film 17 (5 ml + 15 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 500 l/
ha (5 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja: Dva puta na istoj površini u toku godine.

– Ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru: Za suzbijanje tripsa (Frankliniella
occidentalis) u vreme pojave prvih jedinki. Količina primene je 0,05% Abastate
+ 0,15% Nu film 17 (5 ml + 15 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na
100m2).

Maksimalan broj tretiranja: Dva puta na istoj površini u toku godine.

U kombinaciji sa preparatom ELISA (na bazi buprofezin) se primenjuje u koncentraciji 0,15% Nu-film 17 (15 ml u 10 l vode):
– U rasadnicima ukrasnog bilja i žbunja protiv štitastih vašiju (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi). Vreme primene pri masovnoj pojavi larvi prvog stadijuma L1. Količina primene je 0,05% Elisa + 0,15% Nu film 17 (5 ml + 15 ml u
10 l vode) uz utrošak vode od 600-1.000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja: Četiri puta na istoj površini u toku godine.

Lišće tretiranih biljaka ne sme se koristiti za ishranu domaćih životinja.