Nimrod 1lit

6,080.00 рсд

Šifra proizvoda: 135 Kategorije: ,

Opis

Formulacija:Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:Nimrod® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Primenjuje se:
– u koncentraciji 0,04% (4 ml u 10 l vode) za preventivna i 0,06% (6 ml u 10 l vode) za kurativna tretiranja za suzbijanje:
a) Prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) u zasadu jabuke:
– preventivnim tretiranjem od fenofaze kada su prvi listovi otvoreni, odnosno od faze bubrenja cvetnih pupoljaka (faze 11/51 VVSN skale), ali se bolji efekti postižu tretiranjem posle listanja (na početku rasta mladara), odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka (faze 31/55 VVSN skale).
-kurativnim tretiranjem po pojavi belih mladara, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja (sekundarno zaražavanje). Primenjuje se prskanjem ili orošavanjem uz utrošak 600-1000 l/ha vode (6-10 l vode na 100m2).
b) Prouzrokovača pepelnice (Erysiphae cichoracearum) u usevu krastavca i bostana, tretiranjem samo do početka prvog cvetanja, preventivno ili po pojavi prvih simptoma. Primenjuje se prskanjem ili orošavanjem uz utrošak 200-400 l/ha vode (2-4 l vode na 100m2).

v) Prouzrokovača pepelnice (Sphaeroteca panosa var.rosae) u zasadu ruže, u toku vegetacije, preventivno pre pojave ili na početku pojave oboljenja. Primenjuje se prskanjem ili orošavanjem uz utrošak 300-600 l/ha vode (3-6 l vode na 100m2).

2) u količini 0,75-1,0 l/ha (7,5+10 ml na 100m2) za suzbijanje prouzrokovača pepelnice breskve (Sphaeroteca pannosa var. persicae) u zasadu breskve tretiranjem tokom vegetacije (faze 54-85 VVSN skale), preventivno pre pojave ili na početku pojave oboljenja. Primenjuje se prskanjem ili orošavanjem uz utrošak 1000 l/ha vode (10 l vode na 100m2).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Tri puta

Mešanje sa drugim pesticidima:Ne sme se mešati sa alkalnim sredstvima za zaštitu bilja, Bordovskom čorbom i ditiokarbamatnim fungicidima.

Fitotoksičnost:- Može biti fitotoksično za jabuku sorte Cox orange, a može da prouzrokuje fitotoksične efekte i na drugim sortama jabuke ako se prekorače preporučene koncentracije primene.
– Ako se primeni posle cvetanja jabuke izaziva mrežavost plodova.

 

Karenca:7 dana za krastavac i bostan
21 dan za jabuku i breskvu

 

Napomena: Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada.