Nikosav 250ml

410.00 рсд

Šifra proizvoda: 2311 Kategorije: ,

Opis

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kategorija:
Herbicidi
Aktivna materija:
Nikosulfuron 40 g/l
Formulacija:
Uljna disperzija (OD)

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

 

PRIMENA

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova

KUKURUZ:

za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova kada su korovi u fazi 2-6 listova u količini od 1 l/ha;
za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma u fazi razvoja 3-5 listova u količini od 1,25 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja 3-8 listova kukuruza.

Nikosav je efikasan na travne korove kao što su: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens), mali muhar (Setaria sp.) i veliki muhar (Echinochloa crus-galli).
Od širokolisnih korova dobro deluje na: štir (Amaranthus sp.), gorušica (Sinapis arvensis), dvornik (Polygonum sp.), čičak (Xanthium strumarium) i dr. Dobro je formulisan i ne treba mu dodavati okvašivač.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja Nikosav se može mešati sa preparatima na bazi 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum), terbutilazina (Zeazin) i mezotriona (Intermezzo, Pretendo i Tvister).

KARAKTERISTIKE

Nikosav je selektivni, translokacioni herbicid koji deluje preko lista, ali i preko korena. Pošto se radi o preparatu koji se primenjuje na iznikle korove, usvaja se pre svega preko lista. Usvojena materija transportuje se do meristemskih tkiva, gde inhibira enzim acetolaktat sintetazu, koji ima ključnu ulogu u sintezi amino-kiselina.
Kao posledica ove inhibicije, osetljivi korovi prestaju da rastu u roku od nekoliko časova posle tretiranja, a prvi simptomi delovanja zapažaju se za 5-7 dana u obliku bledila, koje s vremenom prelazi u crvenkastu nijansu. U daljem toku razvoja fitotoksičnosti biljke dobijaju purpurnocrvenu boju, a zatim se suše.
Delovanje preko zemljišta je značajno samo za osetljive korove koji u momentu tretiranja nisu nikli, a ispoljava se ako ubrzo posle tretiranja padne obilna kiša.

FITOTOKSIČNOST

Nikosav primenjen prema uputstvu nije fitotoksičan za kukuruz. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne parcele sa drugim usevima, parcele sa povrćem, na voćnjake i vinograde.