Metmark 10g

300.00 рсд

Šifra proizvoda: 110 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 10 g, 50 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: u istoj kalendarskoj godini, na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita, uljana repica, pasulj ili trave. Posle žetve pšenice i ječma ne sme se sejati povrće. Naredne godine mogu se sejati svi usevi u uobičajenoj rotaciji ali se mora voditi računa kod šećerne repe i povrća. Na zemljištima sa pH većim od 7 i ako je od primene herbicida sledio dug sušni period, nakon skidanja useva, a pre setve/sadnje novih useva, obavezno je duboko oranje (30 cm).

Radna Karenca: do sušenja depozita

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PŠENICA 0,010 + Imox (0,1%) Kada pšenica ima najmanje 3 lista, pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 BBCH skale)

DELOVANJE: 

aktivna materija Metsulfuron-metil pripada grupi Sulfoniluree. Deluje tako što zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka inhibirajući enzim acetolaktat-sintetazu (ALS), ključni enzim koji katališe prvu stepenicu u sintezi esencijalnih aminokiselina (leucin, izoleucin, valin).

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE

zečji mak (Adonis aestivalis), pepeljuge (Chenopodium hybridum, Ch. polyspermum), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), žavornjak obični (Consolida regalis), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), divlja salata (Lactuca serriola), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media); palamida njivska (Cirsium arvense), kukolj (Agrostemma githago), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

primena iz aviona je dozvoljena pod posebnim uslovima i to: – površine koje se tretiraju treba da budu udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoka, bunara, jezera, izvorišta voda); brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s; rubne zone (300 – 500 m) se tretiraju sa zemlje. Ne sme se primenjivati: na useve koji su pod stresom izazvanim sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekta ili patogena, nedostatkom hranljivih materija i drugim faktorima koji utiču na rast useva. Ukoliko dođe do preoravanja ili propadanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara žita, uz prethodnu obradu zemljišta. Radi proširenja delovanja, može se mešati sa herbicidima na bazi Fluroksipir-meptila (Lodin).