Manfil 80 WP 1kg

890.00 рсд

Šifra proizvoda: 130 Kategorije: ,

Opis

fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Aktivna materija: mankozeb 800 g/kg
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)

Primena:

Preparat Manfil 80 WP koristi se u:

zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini 2–2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).

zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).

usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).

Količina vode: 200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

Manfil 80 WP primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.

U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana

U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.

Manfil 80 WP se u roku od dva sata nakon primene vezuje za biljno tkivo.

Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

Kompatibilnost:

Manfil 80 WP se može mešati sa preparatima na bazi: bakar oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida
Manfil 80 WP se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
Manfil 80 WP ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretiranja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba

Manfil 80 WP se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.

Karenca:
Jabuka – 21 dan;
Krompir – 14 dana;
stone sorte vinove loze – 21 dan;
vinske sorte vinove loze – 42 dana