Manfil 75 WG 250g

300.00 рсд

Šifra proizvoda: 163 Kategorije: ,

Opis

Primena:

Osobine i način delovanja: – Manfil 75 WG je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
– a.s. mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produ­ ženim efektima
– a.s. mankozeb stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije

Primena:Preparat Manfil 75 WG koristi se u: – zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia Inaequalis), u količini 2–2,5  kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
 zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji 2-2,5 kg/ha (20-25 g u 10 litara vode).
 usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).
Količina vode:200-400 l/ha u krompiru, 1000 l/ha u jabuci i vinovoj lozi.

 

Preporuke i napomene vezane za primenu: – Manfil 75 WG primeniti preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično jedan dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
– U zavisnosti od infekcionog potencijala, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima od 8-10 dana
– U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje obolenja, razmak između tretmana treba skratiti.
– Manfil 75 WG se u roku od dva sata nakon primene vezuje za biljno tkivo.
– Ukoliko dođe do padavina u roku od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata maže biti umanjena, te se preporučuje ponavljanje tretmana.

 

Kompatibilnost:Manfil 75 WG se može mešati sa preparatima na bazi:bakar oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida Manfil 75 WG se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (bordovska čorba), sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, insekticidima kisele reakcije i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Manfil 75 WG ne treba mešati sa sumporom prilikom poslednjeg tretiranja jer se znatno produžava perzistenost mankozeba Manfil 75 WG se na istoj površini može upotrebiti 3 puta u toku godine.