Luna Sensation 100ml

3,900.00 рсд

Šifra proizvoda: 462 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 7 dana – višnja; 14 dana – jabuka, vinova loza

Radna karenca: do sušenja depozita

MBT: 2

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,75 (7,5 ml na 100 m²) 0,075 % (7,5 ml na 10 l vode) pepelnica– početak cvetanja do sazrevanja plodova (faze 53 – 89 BBCH) čađava pegavost lista, krastavost plodova – period primarnih zaraza, rast listova-kraj razvoja plodova (faze 10 – 77 BBCH) skladišni patogeni – 14 dana pred berbu plodova (faza 87 BBCH)
VINOVA LOZA 0,35 – 0,4 (3,5 – 4 ml na 10 l vode) Primena od 5 listova razvijeno do bobice rastu do veličine zrna pšenice (15 – 73 BBCH skale) u dva tretmana sa intervalom najmanje 10 dana. Od rasta listova do sazrevanja bobica (BBCH 15 – 85)
VIŠNJA 0,5 – 0,6 (5 – 6 ml u 10 l vode) Od cvetnih balona do precvetavanja (BBCH 59- 67)

DELOVANJE: 

kombinacija dve fungicidne materije, daje i kombinovan način delovanja. Obe aktivne materije pokazuju sistemičnost koja se ogleda u njihovom kretanju kroz ksilem u pravcu strujanja vode i mineralnih materija. Fluopiram je nova supstanca koja pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) blokirajući na taj način disanje, tj. proizvodnju energije u ćelijama gljiva na koje deluje. Tebukonazol je predstavnik fungicida iz grupe triazola, koji deluju sprečavanjem stvaranja ergosterola u ćeliji gljive.

SPEKTAR DELOVANJA: 

Prouzrokovač pepelnice (Podosphaera leucotricha), prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), prouzrokovača bolesti tokom skladištenja plodova jabuke (Colletotrichum gleosporoides, Penicillium spp., Monilinia spp., Botrytis spp.), prouzrokovač pepelnice vinove loze i (Uncinula necator) i prouzrokovač sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje(Monilia laxa).

PREPORUKE I NAPOMENE

najbolje rezultate na pepelnicu i venturiju ispoljava primenom u najosetljivijim fenofazama razvoja jabuke (cvetanje i precvetavanje) u kombinaciji sa preventivnim fungicidima Fiesta ili Captan 80 WG, odnosno Capi. Uvek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti. Preporuke za primenu u vinovoj lozi:

• mešanje sa preparatima na bazi Fluopikolida (Profiler) nije dozvoljeno

• ukoliko se tokom vegetacije Luna Experience primeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata na bazi Fluopikolida

• ako se Luna Experience koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi Fluopikolida nije dozvoljena

Preporučena količina vode za tretiranje iznosi 1000 l/ha (10 l/100m2) za višnju i jabuku, a 600 do 1000 l/ha (6 – 10 l/100m2) za vinovu lozu.