Letol 250ml

250.00 рсд

Šifra proizvoda: 2307 Kategorije: ,

Opis

LETOL ЕC
Folijarni insekticid i akaricid, okvašivač i oteživač.

Аktivna materija:
Parafinsko ulje 790 g/l

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (ЕC)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Letol je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati OvitexNitropol SGalmin, … On (Letol) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

 

Кarakteristike:
Prema ЕPА (Environmental Protection Agency) čisto ulje je označeno kao inertna supstanca.
Mehanizam delovanja na insekte i grinje nije precizno utvrđen. Smatra se da zatvara traheje (sisteme za disanje kod insekata i grinja), pa izaziva gušenje.
Ulje smanjuje površinski napon kapi vode, pa se smatra i okvašivačem. Može zatvoriti stome na listu ili plodovima, pa se ne sme dva puta uzastopno koristiti. Dodaje se mnogim pesticidima za bolje kvašenje lista i ploda, kao i za sprečavanje brzog sušenja. Ulje kao oteživač omogućava drugim preparatima da padnu na list. Letol EC se može koristiti avio primenom.

Primena:
Kod jabuke za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i baštenskog pauka (Tetranychus urticae). Vreme primene je u početku razvića populacija grinja u koncentraciji od 1% (100 ml/10 l vode), a ako su formirane populacije, onda u koncentaciji od 2% (200 ml/10 l vode).
Ako su u jabučnjaku prisutne kalifornijske štitaste vaši (Q. perniciosus), prag tolerancije je nula, pa se suzbijanje obavlja zimskim prskanjem, odnosno primenom Letol EC u koncentraciji 3-4%, uz dodatak Imidan WP 50 u količini od 2 kg/ha. U rezervoar se prvo dodaje Imidan WP 50, a zatim Letol EC uz stalno mešanje koje se nastavlja i za vreme prskanja.
Letol EC se koristi kao oteživač u količini od 0,8 l/ha pri avio primeni pesticida kao npr. Dimilin® SC-48 u suzbijanju gubara (Lymantria dispar) u šumama ili kod suzbijanja kukuruznog plamenca ili kukuruzne sovice na semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu.
Letol ECu količini od 2,5 l/ha, dodaje se preparatu Amon 020 EW za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri).
U Integralnoj zaštiti voća i povrća koristi se za „maskiranje domaćina“ kako bi ometali insekte u pronalaženju biljake hraniteljke na koje polažu jaja.
U toku leta primena Letol EC se izvodi predveče i kada temperature ne prelaze 30 °С.

Мogućnost mešanja:
Letol EC se može mešati sa preparatima na bazi bakra (Everest).
Ne sme se mešati sa preparatima na bazi sumpora niti sa preparatima koji sadrže sumpor (kaptan i hlorotalonil i sl).

Neželjeni efekti:
Na kruškama i ružama može doći do prolazne fitotoksičnosti, ako se Letol EC koristi kada su niže temperature i hladno vreme i ako se više puta uzastopno koristi.

Karenca:
Kod jabuke i breskve je 21 dan.