Laser 50ml

1,650.00 рсд

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 165 Kategorije: ,

Opis

Formulacija:Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:– vinova loza: suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u konc. 0,008-0,01% (0,8-1 ml/10 l vode) tretiranjem pre ubušivanja gusenica u bobice, maksimalno dva puta u toku godine, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²);– krompir: suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u kol. 50-100 ml/ha (0,5-1 ml/100 m²) tretiranjem u vreme kada preovlađuju larve I-III stupnja, maksimalno dva puta u toku godine, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²);
– krastavac (u zaštićenom prostoru): suzbijanje tripsa (Frankliniella spp.) u kol. 300-400 ml/ha (3-4 ml/100 m²) tretiranjem odmah nakon pojave pokretnih formi, maksimalno dva puta u toku godine, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²);
– listopadne šumske sastojine: suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u kol. 0,1 l/ha + 1,5 l/ha Belog ulja + 1,4 l/ha vode, avio-tretiranjem kada je lisna masa veća od 70%, a gusenice gubara u fazi I-III stupnja, maksimalno dva puta u toku godine, primenom iz vazduhoplova mikronerima sa 3 l/ha radnog rastvora;


Mehanizam i način delovanja a.m.:– Alosterični modulatori nikotinskog receptora za acetilholin (nAChR); aktiviraju nikotinski receptor za acetilholin vezujući se na mestu koje je različito u odnosu na mesto vezivanja neonikotinoida za ovaj receptor. Kao posledica ekscitacije neurona u CNS dolazi do nevoljnih kontrakcija i podrhtavanja mišića.
– Spinosad je biopesticid koji predstavlja mešavinu spinosina A i spinosina D, a nastaje kao metabolitički produkt zemljišne bakterije, aktinomicete, Saccharopolyspora spinosa.
– Spinosad je ograničeni sistemik sa umerenim translaminarnim kretanjem. Deluje kontaktno i digestivno na insekte.

Karenca a.m.:(u danima): 3 – krastavac; 14 – vinova loza, krompir

Radna karenca a.m.:Do sušenja depozita preparata (6 sati)

IRAC klasifikacija a.m.:5

Organska:Da

Napomena:– Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno u šumama, pod sledećim uslovima:
• površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 300 m od voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda);
• brzina vetra ne sme prelaziti 2 m/s;
• rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.
– Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada.
– MBT: dva puta.