Inex 1lit

1,450.00 рсд

Šifra proizvoda: 257 Kategorije: ,

Opis

OPIS PROIZVODA

INEX je nejonsko pomoćno sredstvo (okvašivač) koji se dodaje u rastvor pri premeni sredstava za zastitu i
ishranu bilja kako bi se dobila sto veća efikasnost korišćenih proizvoda. Osnovna uloga INEX-a je da
pomaže da se različiti proizvodi bolje izmešaju, a bez medjusobne hemijske reakcije. Da napravljeni rastvor,
za aplikaciju, ima bolju pokrivnu moć i lakše razlivanje na listu, odnosno na samoj biljci i samim tim veću
površinu usvajanja od strane biljke. Inex pomaže da usvajanje korišćenih sredstava za zaštitu i prihranu
bude u što kraćem roku, čime se smanjuje rizik od spiranja kišom. Nakon usvajanja, od strane biljke, INEX
ima ulogu da poboljša distribuciju kroz biljku i produži aktivnost agrohemikalijama.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

• OKVAŠIVAČ
INEX smanjuje površinski napon rastvora i povećava kontaktnu površinu za pesticide i folijarna
đubriva bez ikakve hemijske reakcije.

• PENETRATOR I AKTIVATOR
Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje sistemičnih pesticida i folijarnih đjubriva u lisnu površinu,
i osigurava njihov transport i aktivnost u biljci.

• ODSTRANJIVAČ PENE (ANTIPENUŠAVAC)
INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni, smanjuje mogućnost pojave pene i uklanja
postojeću penu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida i folijarnih
đubriva.

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

• Bolje mešanje različitih proizvoda sa smanjenom mogućnošću hemijskog reagovanja
• Potpuno odstranjivanje pene i mogućnosti da se pojavi pena
• Ujednačenija pokrivna moć rastvora, a time i unifomnija usvojivost rastvora
• Smanjena mogućnost spiranja kišom
• Bolja i brža penetracija proizvoda u list i delove biljke, a time i efikasnost proizvoda
• Duže delovanje proizvoda

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

Insekticidi, herbicidi i folijarna prihrana (1-2 ml/ 1 litar vode)
Fungicidi u primeni sa količinom vode od 200-400 litara/hektaru (1-2 ml/ 1 litar vode)
Fungicidi u primeni sa količinom vode od 600-1200 litara/hektaru (0.5-0.75 ml/ 1 litar vode)
Potapanje rasada povrća i sadnja voća (1-2 ml/ 1 litar vode)
Sa vodotopivim đubrivima kroz sistem kap po kap na teškim zemljištima. 2-3 L INEX-a/hektaru

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

• Količina primene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sredstva za zaštitu bilja i vremenskih
uslova prilikom tretiranja.
• U slučaju jako visokih temperatura koristiti niže doze.
• Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tretmana, koristiti više doze, kako bi se ubrzalo
prodiranje sredstva u biljku.
• Uopštena i univerzalna doza primene u normalnim uslovima je 1 ml/1L vode

BITNA NAPOMENA

• Poželjno je INEX dodati u rezervoar prskalice kao prvo sredstvo odmah po dodavanju prve količine
vode, a pre dodavnje sredstava za zaštitu i sredstava za prihranu iz razloga smanjivanja
mogućnosti za međusobne reakcije kasnije dodatih agrohemikalija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

Etoksilat masnih alkohola 20.2%
Polidimetilsiloksan 1%

PAKOVANJE 100 ml, 1 L

Cosmocel Inex srpski