Glifosav 10lit

6,050.00 рсд

Šifra proizvoda: 122 Kategorije: , ,

Opis

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kategorija:
Herbicidi

Aktivna materija:
Glifosat 480 g/l u obliku izopropilamino soli
Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Karenca:
Voće i vinova loza – 35 dana

PRIMENA

Neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova

a) U zasadima voća i vinove loze primenjuje se:

za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m2),
za suzbijanje pirevine (Argopyrum repens) u količini od 3 l/ha (30 ml/100 m2),
za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m2),
za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslačka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.) u količini 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2),
za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubače (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.) u količini 6-8 l/ha (60-80 ml/100 m2);

b) Na strništima:

za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens) u količini od 3 l/ha (30 ml/100 m2),
za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) u količini 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m2),
za suzbijanje poponca (Convolvulus arvensis), zubače (Cynodon dactylon) i divlje kupine (Rubus sp.) u količini 6-8 l/ha (60-80 ml/100 m2),

za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), štavelja (Rumex sp.), maslačka (Taraxacum officinale) i koprive (Urtica sp.) u količini 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2);

c) U suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima koji se privode kulturi posle odvodnjavanja:

u količini 4-8 l/ha (40-80 ml/100 m2);

d) Na neobrađenim površinama:

u količini 5-12 l/ha (50-120 ml/100 m2).
Vreme primene: u svim slučajevima preparat treba primeniti sa utroškom vode 100-200 l/ha kada korovi dostignu visinu 15-40 cm, za divlji sirak pred izbijanje metlice, a kod trske (u suvim ili delimično plavljenim kanalima) u fazi metličanja.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Glifosav 480 može se mešati sa preparatima na bazi dikambe i 2,4 D.

KARAKTERISTIKE

Glifosav 480 je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voća i vinove loze, na strništima, u suvim kanalima i na neobrađenim površinama. Ne deluje preko zemljišta, pa je pogodan i za primenu neposredno pre ili posle setve, pre nicanja gajenih biljaka.
Iako se simptomi delovanja uočavaju tek za nekoliko dana, rast tretiranih biljaka prestaje ubrzo po tretiranju. Prvi simptomi u vidu hloroze i nekroze zapažaju se za 5-7 dana kod osetljivih biljaka, a za 10-20 dana kod manje osetljivih biljaka. Simptomi delovanja najpre se uočavaju kod mladih listova.
U principu, glifosat se u biljci transportuje do korenovog sistema, a toksični efekat je u neposrednoj vezi sa sprečavanjem porasta biljaka.

FITOTOKSIČNOST

Preparat je fitotoksičan za sve biljke i prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne površine pod usevima i zasadima. Nema rezidualni efekat preko zemljišta.