Glifomark 1lit

600.00 рсд

Šifra proizvoda: 100 Kategorije: , ,

Opis

Klasa: Translokacioni, neselektivni, post-em herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
STRNIŠTA NEPOLJOPRIVREDNE POVRŠINE 2 – 12,0 2,0 – 12,0 Tretman u vreme kada su korovi visine 15 do 40 cm visine Tretman kada su korovske vrste u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja

DELOVANJE:

neselektivni herbicid, usvaja se lisnom masom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE

– 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena, Bromus, Setaria, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

– 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisiifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa-pastoris, Chenopodim spp., Galinsoga parviflora, Galium aparine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

– 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: Panicum spp., Festucaspp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens, tretiranjem pred cvetanje i u fazicvetanja.

– 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2), za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do faze metličenja.

– 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus spp. (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp. (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja).

– 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za Equisetum arvense, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.

PREPORUKE I NAPOMENE: 

na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 14 dana posle primene. Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene. Slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene. Ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene. Sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada.