GermiMAX 1lit

Šifra proizvoda: 200006 Kategorije: ,

Opis

OPIS PROIZVODA

GermiMAX je snažan biostimulator najnovije genracije koji nastaje u strogo kontrolisanim uslovima i
predstavlja jedan od najkoncentrovanijih proizvoda ove vrste na tržištu. Sve vrste stresa kod biljke
uzrokuju sintezu apscisinske kiseline (hormona starosti), čija pojava uzrokuje smanjenje prenosa, blokadu
komunikacionih signala biljke, ubrzano strenje i zaustavljanje normalnih funkcija ćelije. GermiMAX
smanjuje nivo apsicinske kiseline u organizmu biljke, ubrzava fiziologiju i intenzivira proces fotosinteze i
njegova osnovna namena je da umanji dejstvo svih vrsta abiotskih i biotskih stresov koji se javljaju u
cuklusu proizvodnje useva.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Biostimulator koji svojim izbalansiranim sastavom “biomolekula“ smanjuje oksidativni stres biljaka.
• Pospešuje rad metabolizma biljke tokom osetljivih fenofaza razvoja biljke: vegetativni porast,
cvetanje, oprašivanje, plodonošenje
• Ubrzava oporavak biljke od herbicidnog stresa (poželjna je njegova upotreba zajedno sa
herbicidima)
• Utiče na bolje ukorenjavanje biljaka
• Brži oporavak biljke posle rasađivanja
• Povećava ujednačenost, kvalitet i prinos plodova

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

Usev Doza(ml/ha) Vreme primene
Grad,mraz,suša,herbicidni stres 800-1000 Poželjno je uraditi tretman preventivno ili odmah posle nepovoljnih situacija
Kukuruz 400-800 Upotreba u fazi 2. do 7. lista. Zajedno sa herbicidnim tretmano, poželjno u dve aplikacije (2*300ml)
Pšenica,ječam 400-800 Zajedno sa herbicidnim i fungicidnim tretmanom poželjno u dve aplikacije (2*300ml)
Soja,pasulj 500-800 1. Zajedno sa herbicidnim tretmanom 2. Malo pre cvetanja ili u cvetanju
Suncokret 500-800 Zajedno sa herbicidni tretmanima u split aplikaciji (2*400 ml)
Šećerna repa 800-1000 Zajedno sa herbicidnim tretmanima u ranijim fazama razvoja biljke
Paprika, paradajz 500 1. Odmah posle rasađivanja 2.Pojava prvog cveta 3. Plod diametra 2-4 mm
Lubenica,dinja 500-800 1. Odmah posle rasađivanja 2.Pojava prvog cveta 3. Plod veličine pesnice
Krompir 500 1. Između 6. i 8. lista 2. U precvetavanju
Kupus,Brokoli,Karfiol 500-800 1. Odmah posle rasađivanja 2. Nagli vegetativni porast 3. Malo pre glavičenja
Jagoda 500 1. Sedam dana posle prolećnog čišćenja 2.Malo pre početka cvetanja 3. 1/3 veličine ploda
Borovnica 500 1. Buđenje pupoljaka 2. Puno cvetanje 3. Plod 1/3 veličine
Malina, kupina 500 1.Cvetne grane veličine 15 cm 2. Malo pre cvetanja 3. Plod veličine 4-5 mm
Jabuka, Kruska, Breskva,Šljiva Trešnja, Višnja 750 1. Početak cvetanja 2. Intenzivan porast plodova 3. Promena boje plodova
Vinova loza 600 1. Lastar 20-30 cm dužine 2. Početak cvetanja 3. Intenzivan porast bobice
Detelina, lucerka 500 Posle svakog košenja kada je visina biljke 10-15 cm

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

• Cosmocel tim preporučuje kao uopštenu i univerzalnu dozu primene GermiMAX-a dozu od
1L / hektaru što je u praksi dalo odlične rezultate

UPUTSTVO ZA MEŠANJE

1. GERMI-MAKS je biostimulator rastvorljiv u vodi koji većini slučajeva nema nikakvu
mogućnost da reaguje sa sredstvima za zaštitu bilja i drugim prihranam pošto je njegov
sastav formulisan baš za tu namenu. Da bi se postiglo najbolje mešanje, postupak
primene je sledeći:
2. Dodati 3/4 vode koja će se koristiti u rezervoaru prskalice za mešanje
3. Kondicionirati vodu nekom vrstom pomoćnog sredstva za smanjivanje površinskog
napona tečnosti (surfaktant, okvašivač), naša preporuka je upotreba proizvoda SURFARE
1-2ml na 1 litar vode za tretiranje
4. Dodati odgovarajuću količinu GERMI-MAKS-a.
5. Dodati ostala đubriva i/ili sredstva za zaštitu bilja.
6. Završite dodavanjem ostatka vode za dopunu rezervoara prskalice do 100%.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

SASTAV %w/w
Azot (N) 1.00
Fosfor (P2O5) 3.00
Kalijum (K2O) 3.00
Bor (B) 0.03
Kalcijum (Ca) 0.45
Bakar (Cu) 0.40
Gvožđe (Fe) 0.40
Molibden (Mo) 0.02
Mangan (Mn) 0.70
Zink (Zn) 0.70
Silicijum (SiO2) 1.00
L-amainoiseline 2.60
Organski
ekstrakti 6.00

GermiMAX pored navedenog sastava u sebi sadrži i određenu dozu fithormona organskog porekla
(nastalih u kontrolisanoj fermentaciji sastojaka)

PAKOVANJE 1L