Funguran OH 25g

100.00 рсд

Šifra proizvoda: 3 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg bakra (770 g/kg bakar-hidroksida)

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Proizvođač: Spiess Urania

Karenca: 7- krompir; 28 dana – vinova loza; OVP – jabuka, breskva, šećerna repa

MBT: 2 – breskva; 4 – krompir, jabuka, vinova loza, šećerna repa

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,1 – 0,4 % (10 – 40 g u 10 l vode) Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 13/53 BBCH skale)
KROMPIR 1,5 – 1,75 (15 do 17,5 g na 100 m²) Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 19/21- 65 BBCH skale)
JABUKA 0,75 – 2,0 kg 0,05 – 0,06 % Niža doza (0,75 kg/ha) u fazama 55 – 57 BBCH skale, a viša doza (2,0 kg/ha) od početka vegetacije do razvoja listova (00 – 10 BBCH skale). U fazama 59 – 69 BBCH skale
BRESKVA 0,2 – 0,3 % U toku mirovanja vegetacije pre sticanja uslova za zaražavanje (faze 00 – 03 BBCH skale)
ŠEĆERNA REPA 1,75 – 2,0 Faze 39 – 49 BBCH skale

DELOVANJE:

inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu aktivnu materiju zbog višestrukog mehanizma delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovač plamenjače krompira (Phytophthora infestans), prouzrokovač čađave krastavosti ploda i pegavosti lista jabuke (Venturia inaequalis) i bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), prouzrokovača kovrdžavosti lista (Taphrina deformans) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

PREPORUKE I NAPOMENE

može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije. Izuzetno je otporan na spiranje. Sadrži jon bakra, koji kao neophodan mikroelement, doprinosi boljem iskorišćenju azota i fosfora i direktno utiče na povećanje prinosa. Utiče na racionalnu potrošnju vode u ćeliji i jačanje ćelijskog tkiva, što povećava otpornost biljke na pozne prolećne mrazeve. Nema korozivno delovanje na uređaje za tretiranje. Pored navedenih ima preventivno delovanje na veliki broj fitopatogenih gljivica i bakterija.

Zimski tretman jabučastog voća bakarnim preparatima smanjuje potencijal bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora). Kvalitetna formulacija preparata, sadržaj adheziva (lepka) ga čini postojanim na biljci i vrlo teško se spira kišom.

Preparat se nalazi na “Lista registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji”