Fastac 10 EC 1lit

6,290.00 рсд

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 60 Kategorije: ,

Opis

Namena:
Insekticid

Aktivna materija:
Аlfa–cipermetrin 100 g/l

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (ЕC)

Klasifikacija rezistentnosti:
3A

Primena:
Fastac® 10 EC je folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje jabukinog, breskvinog smotavca, kukuruznog plamenca, kukuruzne i pamukove sovice, dudovca, pepeljastog moljca, žitne pijavice, tripsa i mnogih drugih štetnih insekata.

Коncentracija primene:
0,01-0,018% zavisno od useva i vrste štetnih insekata.

Кarenca:
Kod krastavca, paradajza i voća је 14 dana, vinove loze 21 dan, kupusnjača, šećerne i stočne repe 28 dana, strnih žita 35 dana, dok je kod uljane repice 42 dana.

Pakovanje:
50 ml
Proizvođač:
BASF

Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Аktivna materija:
Alfa–cipermetrin 100 g/l

Grupa:
Piretroidi

Formulacija:
Кoncentrat za emulziju (ЕC)

Klasifikacija rezistentnosti:
3A

Кarakteristike:
Fastac® 10 EC ima izraženo dejstvo na odrasle insekte i larve, ali poseduje i značajno delovanje na jaja sa tankom opnom. U višim koncentracijama deluje repelentno (odbijajuće) na štetočine, a u manjim količinama izaziva „anti -feeding“ efekat, odnosno insekti smanjuju ishranu.
Aktivna materija alfa-cipermetrin je lipofilna, što znači da ostvaruje neposredni kontakt za voštanim materijama kutikule biljaka, što Fastac® 10 EC čini i regulatorom rasta biljaka.
Spektar delovanja Fastac® 10 EC određuje njegova atraktivnost prema mastima insekata. Iz ovih razloga ciljni insekti su gusenice Lepidoptera i larve Diptera, prema kojima Fastac® 10 EC ima prednost u odnosu na druge insekticide. Fastac, u prevodu znači fast – brz, tac – dodir ili dovoljno je samo da se ostvari kontakt i da gusenice padnu sa biljke. Ovo je značajna osobina kada se želi brzo sprečavanje oštećenja od insekata.

Primena:
U voćnjacima za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u alternaciji sa drugim insekticidima, zatim breskvinog smotavca (Cydia molesta), pre ubušivanja gusenica u plodove i lastare u koncentraciji 0,015-0,018% (1,5-1,8 ml/10 l vode), dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,01–0,012% (1-1,2 ml/10 l vode), zimske forme kruškine buve (Psylla pyri) u koncentraciji od 0,02% (2 ml/10 l vode).
Kod vinove loze za suzbijanje pepeljastog moljca (Polychrosis botrana) i larve L1-3 u koncentraciji 0,012–0,015% (1,2–1,5 ml/10 l vode).
Kod strnih žita za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus), u vreme prisustva mladih larvi u koncentraciji 0,12–0,15 l/ha).
Kod uljane repice za suzbijanje repine lisne ose (Athalia rosae) posle cvetanja, u vreme pojave larvi u količini od 0,1 l/ha.
Kod šećerne repe za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini 1,5-1,75 l/ha, ozime sovice (Scotia segetum) i sovice ipsilon (Agrotis ypsilon) u količini od 0,2 l/ha, u vreme prisustva gusenica mlađih larvenih stupnjeva (L1-3 – dok se hrane na listu).
Kod kupusa zа suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae и Autographa gamma) u količini 0,08–0,012 l/ha (0,8-1,2 ml/100 m²).
Kod ukrasnog bilja u polju zа suzbijanje tripsa (Thrips sp.) u koncentraciji 0,012-0,018% (1,2–1,8 ml/10 l vode) kad se primete prva imaga.
Kod luka za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u koncentraciji od 0,02% (2 ml/10 l vode).

Druge primene:
Kod vinove loze suzbijanje vektora fitoplazme, Scaphoideus titanus u stadijumu larvi.
Kod kukuruza za suzbijanje buvača u količini od 200 ml/ha, u ranoj fazi razvića kukuruza.
U proizvodnji semenskog i kukuruza šećerca koristi se za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u količini 200-300 ml/ha, uz utrošak od 200 l vode, tretiranjem u vreme početka svilanja.
Fastac® 10 EC se koristi i za sprečavanje prelaska gusenica (Vanesa cardui) sa korova na useve.
Fastac® 10 EC se koristi za suzbijanje štetočina na uljanoj repici (buvača i repine lisne ose).

Mogućnost mešanja:
Fastac® 10 EC se ne sme mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Neželjeni efekti:
Izbegavati prskanje voća i uljane repice za vreme cvetanja, jer deluje na pčele i druge oprašivače.

Karenca:
Kod krastavca, paradajza i voća je 14 dana, vinove loze 21 dan, kupusnjača, šećerne i stočne repe 28 dana, strnih žita 35 dana, dok je kod uljane repice 42 dana.