Diziram 1kg

1,500.00 рсд

Šifra proizvoda: 28 Kategorije: ,

Opis

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

Aktivna materija Ciram
Karenca 21 dan – jabuka, višnja, breskva
Doza/ koncentracija 0,2 – 0,3%

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Diziram 76 WG je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Fitociram, Agrociram… On (Diziram 76 WG) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 

PRIMENA:

Preparat Diziram 76 WG se primenjuje u:

– zasadu jabuke radi suzbijanja čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke
(Venturia inaequalis), preventivno tretiranjem od faze kada su prvi listovi
otvoreni, odnosno od faze bubrenja cvetnih pupoljaka (faza 51 BBCH skale), u
koncentraciji 0,25% (25 g u 10 l vode)

– zasadu višnje radi suzbijanja prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog
voća (Stigmina carpophila), preventivno, tretiranjem početkom listanja u
koncentraciji 0,2 % (20 g u 10 l vode)

– zasadu breskve radi suzbijanja prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina
deformans) tretiranjem od početka faze bubrenja pa do pucanja pupoljaka (faze 03-
09 BBCH skale), u koncentraciji 0,3 % (30 g u 10 l vode).
Utrošak vode: 600-1000 l/ha vode (6-10 l na m2).
Maksimalni broj tretiranja: Tri puta u toku godine na istoj površini.

MEŠANjE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Kompatibilnost (mogućnost mešanja): Može se mešati sa insekticidima i
fungicidima neutralne reakcije.
Nekompatibilnost (nemogućnost mešanja): Ne sme se mešati sa insekticidima kisele
reakcije (heptenofos, dihlorvos, malation, i dimetoat), preparatima na bazi bakra i
uljnim formulacijama.

FITOTOKSIČNOST: Preparat može biti fitotoksičan za biljke osetljive na cink,
kao što su duvan i vrste iz familije Cucurbitacae i ako se meša sa preparatima na bazi
bakra, uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije.