Dithane 1kg

850.00 рсд

Šifra proizvoda: 34 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 14 dana – krompir i paradajz; 21 dan – jabučasto voće, duvan, stone sorte vinove loze; 42 dana – vinske sorte vinove loze

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA, VINOVA LOZA 0,20 – 0,25% (20 – 25 g u 10 l vode) Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja
ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA 0,20 – 0,25% (20 – 25 g u 10 l vode) Tretiranja pre ili posle cvetanja
DUVAN, KROMPIR, PARADAJZ 0,20 – 0,25% (20 – 25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji

DELOVANJE:

deluje preventivno jer sprečava klijanje spora tako što inhibira proces disanja fitopatogenih gljiva.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovači: čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis Venturia pyrina), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače šljive (Polystigma rubrum), mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjače duvana (Peronospora tabacina), plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza i krompira (Alternaria solani).

Preporuke i napomene

Uspešno se meša sa fungicidima na bazi bakaroksihlorida (Cuprablau Z Ultra) i bakar hidroksida (Funguran OH…) radi proširenja delovanja na fitopatogene bakterije. Dobar u zaštiti lisne mase. Aktivna materija Mankozeb još uvek je jedna od vodećih preventivnih aktivnih materija koja ima široku primenu. U svetu registrovan za više od 100 gljivičnih oboljenja u preko 60 poljoprivrednih kultura. Nije uočena rezistentnost. Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije (Dimetoat, Monokrotofos, Heptenofos, Fosfamidon, Dihlorvos), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za folijarnu ishranu koja sadrže bor.

Preparati na bazi Mankozeba su od januara 2022. godine ukinuti za primenu u zemljama EU.