Different 250 EC 5ml

130.00 рсд

Šifra proizvoda: 2533 Kategorije: ,

Opis

Kategorija:Fungicidi
Aktivna materija:Difenokonazol 250 g/l
Formulacija:Koncentrat za emulziju (EC)
Klasifikacija rezistentnosti:3
Pakovanje:5 ml, 100 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač:Chemical Agrosava

Karenca:
Jabuka – 28 dana
Šećerna repa – 35 dana

Lokalsistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

JABUKA: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 ml/10 l vode).
Vreme primene:
Preventivno – tokom primarnih zaraza, u koncentraciji od 0,02%, od fenofaze, kada su prvi listovi otvoreni, do plodova razvijenih do veličine 20 mm (faze 11-72 BBCH skale).
Kurativno – do 3 dana posle stvaranja uslova za zarazu, u koncentraciji od 0,03% (3 ml/10 l vode). Interval između dva tretiranja je 8-14 dana.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u količini 0,4-0,6 l/ha, uz utrošak 200-400 l vode po hektaru.
Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma.

Mogućnost druge primene

PŠENICA I JEČAM: za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.) i rđe (Puccinia spp.).
Vreme primene: s obzirom na brzinu razvića, mora se koristiti u početku pojave.
Preparati na bazi aktivne materije difenokonazol posebno su efikasni pri suzbijanju rđe izdanka i lista kupine (Kuehneola uredinis), crne pegavosti dunje (Diplocarpon maculatum) i ruže (Diplocarpon rosae).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pre mešanja preparata Different 250 EC sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija, treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Ne sme se mešati sa insekticidima izuzetno kisele reakcije.

Different 250 EC je lokalsistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Difenokonazol, aktivna materija preparata Different 250 EC, jedna je od najčešćih materija iz grupe triazola, penetranata sa translaminarnim kretanjem kroz list. Triazoli inhibiraju sintezu sterola gljiva. Takođe, u izvesnoj meri su retardanti rasta jabuke, jer i kod njih inhibiraju sintezu sterola. Osim toga, kod ove grupe fungicida utvrđena je rezistencija, koja nije trajnog karaktera, pa se osetljivost patogena obnavlja posle izvesnog vremena. FRAC preporučuje da se triazoli u toku godine koriste maksimalno 4 puta kako bi se sačuvala efikasnost. FRAC preporučuje triazolima obavezno dodavanje fungicida sa multi-site efektom kao što su: mankozeb (Mankosav), fluazinam (Niveral), kaptan (Merpan® 80 WDG) i slično.

NAPOMENA

Different 250 EC primenjuje se kada su temperature iznad 10°C, u vreme zaraze askosporama. S obzirom na ograničen broj tretiranja i bolju zaštitu plodova od lista, optimalna primena preparata Different 250 EC je u fazi posle formiranja plodova, 4 puta i redovno u kombinaciji sa multi-site fungicidima. Ako postoje uslovi za infekcije (vlažno vreme), razmak između dva tretmana je do 8 dana. Vreme između dva tretmana se produžava samo ako uslovi za infekcije nisu povoljni.
Different 250 EC po pravilu treba koristiti pre kiša (ostvarivanja zaraza). Ako se primarne infekcije ne spreče i dođe do pojave simptoma, za „spaljivanje“ fleka Different 250 EC koristi se u količini od 300 ml/ha, uz dodatak preparata Merpan® 80 WDG u količini od 3 kg/ha, i to dva puta u razmaku od 5 dana