Colosseum 250ml

700.00 рсд

Šifra proizvoda: 2299 Kategorije: ,

Opis

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Dikamba 578 g/l (DMA 480 g/l čiste kiseline)

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
0

Primena:
Colosseum je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u silažnom i merkantilnom kukuruzu (bez poduseva).

Količina primene:
0,5–0,7 l/ha, tretiranjem kada je kukuruz u fazi razvoja 3-5 listova, a širokolisni korovi 2-6 listova.

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
250ml, 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova.

Аktivna materija:
Dikamba 578 g/l (DMA 480 g/l čiste kiseline)

Grupa:
Benzoeve kiseline

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
0

Karakteristike:
Colosseum je visoko selektivni translokacioni herbicid koji poseduje i relativno dobro delovanje preko zemljišta, po čemu se znatno razlikuje od preparata na bazi 2,4-D, sa kojima je po simptomima i spektru delovanja vrlo sličan, a od kojih je u odnosu na kukuruz selektivniji.

Način delovanja:
Deluje slično kao i drugi hormonski herbicidi. Simptomi delovanja zapažaju se već posle nekoliko sati, a sastoje se u uvijanju lista i stabla, nenormalnoj deobi meristemskih ćelija što dovodi do karakterističnih zadebljanja i pucanja stabla, kao i prekida sprovodnih snopića.
Ovi simptomi uzrokuju hlorozu u tačkama porasta, prestanak rasta i sušenje. Potpuno propadanje biljaka nastaje 2-3 nedelje po primeni preparata.

Primena:
U silažnom i merkantilnom kukuruzu (bez poduseva) u količini 0,5–0,7 l/ha, tretiranjem kada je kukuruz u fazi razvoja 3-5 listova, a širokolisnii korovi 2-6 listova.

Colosseum je efikasan na sledeće korove:

Jednogodišnje širokolisne korove kao što su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štirevi (Amaranthus sp.), vijušac (Bilderykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium sp.), gorušica (Sinapis arvensis), dvornici (Polygonum sp.), čičak (Xanthium strumarium), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorčike (Sonchus asper) i broćike (Gallium aparine).

Višegodišnje korove kao što su: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), ladolež (Calystegia sepium) i gorčika (Sonchus arvensis).

Mogućnost mešanja:
Radi proširenja spektra delovanja i na one korove na koje nije dovoljno efikasan, kao što je tatula (Datura stramonium) i teofrastova lipica (Abutilon theophrasti) ili uopšte ne deluje kakva je pomoćnica (Solanum nigrum), Colosseum se može kombinovati sa 1-1,5 l/ha preparata na bazi terbutilazina (Zeazin) čime se postiže izvanredna efikasnost na gotovo sve širokolisne korove koji su karakteristični za kukuruz.
Takođe, može se mešati i sa preparatima za suzbijanje divljeg sirka, herbicidima na bazi nikosulfurona (Nikosav) i rimsulfurona, pri čemu se mora voditi računa da se ta kombinacija može primenjivati samo do petog lista kukuruza.

Fitotoksičnost:
Colosseum je selektivan u odnosu na kukuruz, ako se primeni prema priloženom uputstvu.

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene.