Chikara 50g

6,650.00 рсд

Šifra proizvoda: 338 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Flazasulfuron 25% (250 g/kg)

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Karenca: 63 dana vinova loza

Primena:

NEPOLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (ŽELEZNIČKA PRUGA) 0,20 (l/kg/ha) Kada su korovske biljke porasta 10 – 20cm

Vinova loza 0,015 – 0,060 (l/kg/ha) Kada su korovske biljke porasta 10 – 20cm

DELOVANJE:

Chikara je herbicid na bazi a.m. Flazasulfuron koji pripada grupi sulfonilurea sa pre-emergentnim (pre nicanja) delovanjem, a koji iskazuje i dobro post-emergentno (posle nicanja) delovanje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.  Biljke ga usvajaju i preko korena i preko lista. Pokazuje izuzetno dugo rezidualno delovanje

SPEKTAR DELOVANJA:

ovas sterilni (Bromus sterilis), ljuljevi (Lolium spp .), obična vlasnjača (Poa trivialis ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), hudoletnica (Erigeron spp. ), broć, prilepača (Galium aparine ), običnu konica (Galinsoga parviflora ), ognjičina sitnoglavka (Lapsana communis ), obična krstica (Senecio vulgaris ), poljska gorušica (Sinapis arvensis ), obična mišjakinja (Stellaria media ), grahorice (Vicia spp. ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Primena s jeseni se preporučuje posle opadanja lišća što omogućuje da je vinograd čist od korova 5-8 meseci, a u slučaju nepovoljnih meteoroloških uslova za razvoj korova tokom leta, prskanje nije potrebno još dodatnih nekoliko meseci. U zasadu vinove loze preporučuje se primena u zoni redova u dozi od 60 g/ha pre faze bubrenja pupoljaka. Radi proširenja delovanja, koristi se u kombinaciji s herbicidima na osnovi glifosata (Glifomark, Cosmik 36) u dozi 5-7 l/ha. Primena s jeseni se preporučuje posle opadanja lišća što omogućuje da je vinograd čist od korova 5-8 meseci, a u slučaju nepovoljnih meteoroloških uslova za razvoj korova tokom leta, prskanje nije potrebno još dodatnih nekoliko meseci. Tretman u proleće je posebno prikladan za vinograde gde je prisutna erozija. Time se preko zime zadrži biljni pokrivač koji smanjuje eroziju. Istovremeno prolećnim tretmanom vinograd je zaštićen od korova oko 150-170 dana. Herbicid Chikara je izuzetno efikasan u suzbijanju tzv. tvrdih korova u zasadima kao što su poponac (Convolvulus arvensis) u vinovoj lozi gde se preporučuje kombinacija jesenjeg i prolećnog prskanja, s tim što u jesen prskati sa do trećine smanjenom punom dozom, a u proleće prskati punom dozom mlade iznikle biljke koje su još iznikle posle prvog prskanja. Na šilj (Cyperus spp.) koji se širi semenom, rizomima i gomoljima potrebna su dva prskanja u razmaku od 30 dana pri čemu se posle prvog prskanja ne suzbiju se gomolji, drugim prskanjem suzbiju se i biljke koje izniknu iz gomolja. U suzbijanju rastavića (Equisetum arvense) dobro suzbijanje uz primenu pune doze tokom leta, kada preslica razvije najveću biljnu masu i translokacija u rizome je maksimalna (jul/avgust). U zemljama EU preporučuje se primena i u zasadima masline, citrusa, lešnika i šumskim rasadnicima. Za suzbijanje korova u vinovoj lozi gde nema očite potrebe za dugotrajnim herbicidnim delovanjem CHIKARA 25 WG može se koristiti u smanjenim količinama od 60 do 80 g/ha u kombinaciji sa sredstvima na osnovi glifosata (Glifomark, Cosmik 36) u količinama naznačenim na uputstvu za pojedine vrste korova. Na nepoljoprivrednim površinama za proširenje spektra suzbijanja CHIKARA 25 WG koristiti u kombinaciji sa 5 – 7 l/ha preparata Cosmic 36 ili Glifomark.