Bioplex 1lit

3,750.00 рсд

Šifra proizvoda: 20001 Kategorije: ,

Opis

OPIS PROIZVODA

BIOPLEX je kompleksni organski biostimulator dobijen procesom strogo kontrolisane dvostruke
fermentacije. Njegovom upotrebom imamo za cilj poboljšanje ravnoteže između fotosinteze i respiratornih
aktivnosti biljke, što ima za posledicu kvalitetan rast i razvoj biljke u svim uslovima spoljašnje sredine.
BIOPLEX poboljšava metaboličke aktivnosti tako što kroz svoj sastav daje biljci sve neophodne “biomolekule” koje je prestala da sintetiše zbog stresnih uticaja okolne sredine. Može se primeniti u svim fenofazi rasta, tokom vegetativnog razvoja, cvetanja, formiranja, rasta plodova i zrenja.
Za bolje rezultate prihrane preporuka je da se BIOPLEX koristi kao dodatak klasičnim folijarnim đubrivima,
s tim da izbor istih zavisi od fenofaze razvoja i trenutnih potreba biljke.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

• Složen biostimulator oragskog porekla nastao u strogo kontrolisanim fermentacijama.
• Dve fermentacije nam obezbedjuju visoku stabilnost elemenata sastava, njihovu visoku
koncentraciju i efikasnost proizvoda
• Velika metabolicka aktivnost biljaka pri upotrebi BIOPLEX-a je usled visokog sadržaja organski
prisutnih auksina, citokinina, giberilina, ali i aminokiselina, vitamina, polisaharida, manitola, itd.
• Proizvod sadrži glavne makro i mikro elemente i kojima se pojačava enzimska aktivnost biljke

BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA

• Upotrebom BIOPLEX-a postižemo vidljive, konkretne i dugoročne efekte kod useva
• Brz oporavak biljaka nakon rasadjivanja
• Pojačava cvetanje, uniformnost i broj formiranih plodova
• Jača metabolizam biljaka kroz sve fenofaze razvoja
• Pospešuje oporavak useva nakon stresnih situacija (upotreba herbicida, grad, mraz, suša itd.)
• Doprinosi boljoj strukturi tkiva(otpornost na poleganje), usled kvalitetnog vegetativnog razvoja
• Doprinosi boljem sadržaju šećera i obojenosti plodova

PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE

 

Usev Doza(ml/ha) Vreme primene
Kukuruz 250-600 1. Između razvoja 6. i 8. lista
Psenica,jecam,ovas,zob 250-600 1. Zajedno sa herbicidnim tretmanom 2. Zajedno sa fungicidnim tretmanom
Suncokret,soja 250-600 1. Zajedno sa herbicidnim tretmanima (podeliti u 2×)
Šećerna repa 800-1000 Zajedno sa herbicidnim tretmanima u ranijim fazama razvoja biljke
Paradajz,plavi patlidžan,paprika 250-600 1. Na početku cvetanja 2. Zametanje ploda 3. 1/3 veličine ploda
Krompir 250-500 1. Između 6 i 8 lista 2. Posle mesec dana
Pasulj,grašak 250-500 1. Pre cvetanja
Lubenica,dinja 250-600 1. Odmah posle rasađivanja 2.Pojava prvog cveta 3. Plod veličine pesnice
Kupus, Brokoli, Karfiol 500-800 1. Odmah posle rasađivanja 2. Nagli vegetativni porast 3. Malo pre glavičenja
Jagoda 250-500 1. Sedam dana posle prolećnog čišćenja 2. Pri pojavi prvih cvetova 3. 1/3 veličine ploda
Malina, kupina 250-700 1.Cvetne grane veličine 15 cm 2. Malo pre cvetanja 3. Početak zametanja plodova 4. Plodonošenje
Borovnica 250-500 1. Buđenje pupoljaka 2. Puno cvetanje 3. Plod 1/3 veličine
Jagoda 250-500 1. Sedam dana posle
prolećnog čišćenja 2.Malo
pre početka cvetanja
3. 1/3 veličine ploda
Jabuka,kruška, breskva, kajsija, šljiva, trešnja, višnja, … (voćne vrste) 300-700 1. Početak cvetanja 2. Intenzivan porast plodova 3. Promena boje plodova
Vinova loza 250-700 1. Lastar 20-30 cm dužine 2. Početak cvetanja 3. Intenzivan porast bobice
Orax, leska 300-600 1.Od cvetanja zajedno sa fungicidnim tretmanima
Duvan 300-500 1.Posle rasađivannja 2. U intenzivnom porastu 3. Zajedno sa tretmanima protiv insekata
Detelina, lucerka 250-500 Posle svakog košenja kada je visina biljke 10-15 cm

PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA

 
• Česte aplikacije sa nižim dozama (1-2ml/1L vode) postižu bolje rezultate od primene viših
doza 2-3 puta
• Započeti tretmane sa nižim dozama, a završiti sa višim
• Ukupna količina tokom sezone 1.5 do 3.0 L/Ha
• Dodavati folijarno sa BIOPLEX-om elemente koji povećavaju metaboličke funkcije biljke u
zavisnosti od potreba biljaka u određenim fenofazama
• Koristiti više doze primene pri stresnim uslovima
• Cosmocel tim preporučuje kao uopštenu i univerzalnu dozu primene 1 ml BIOPLEX- a /1L
vode u više navrata

BITNA NAPOMENA

• Odlična kompatabilnost u mešanju sa velikom većinom pesticida i đubriva
• Za bolju efikasnost proizvoda poželjno je sa njim koristiti 1ml/1L vode proizvoda INEX

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)

Kombinacija organskih ekstrakata 122.50 grama po litru
Auksin 0.09 grama po litru
Giberelin 0.10 grama po litru
Citokinin 1.50 grama po litru
Azot(N) 6.60 grama po litru
Fosfor(P2O5) 13.30 grama po litru
Kalijum(K2O) 13.30 grama po litru
Kalcijum(Ca) 2.00 grama po litru
Magnezijum(Mg) 4.00 grama po litru
Gvožđe(Fe) 17.20 grama po litru
Cink(Zn) 26.50 grama po litru
Mangan(Mn) 13.30 grama po litru
Bakar(Cu) 13.30 grama po litru

PAKOVANJE 1L, 250 ml