Asena 200g

2,350.00 рсд

Šifra proizvoda: 480 Kategorije: ,

Opis

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan – jabuka; 35 dana – vinova loza

Radna karenca: do sušenja depozita

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,2 (2 g na 100 m²) Primenjuje se tokom vegetacije (11/54-71/81 BBCH skale), preventivno, a najbolje po precvetavanju (BBCH 71-79)
VINOVA LOZA 0,20 – 0,25 (2 – 2,5 g u 10 l vode) Preventivno tretiranje tokom vegetacije (faze 11/13-79 BBCH skale)

DELOVANJE:

sistemik sa protektivnim, kurativnim, eradikativnim delovanjem i dugim rezidualnim delovanjem na bazi aktivne materije Krezoksim-metil koja pripada grupi Strobilurina. Inhibira mitohondrijalno disanje preko inhibicije citohrom reduktaze.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovač pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

PREPORUKE I NAPOMENE

za razliku od drugih fungicida pokazao je odlično delovanje na visokim temperaturama vazduha pa se može preporučiti za primenu i tokom letnjih meseci u zasadu jabuke. Ne pospešuje mrežavost plodova, a potpomaže fiziološke aktivnosti koji seispoljavaju u izraženijoj zelenoj boji i povećanju bio mase tretiranih biljaka.U uslovima povećane vlažnosti vazduha skratiti interval između tretmana na 7 do 10 dana. Izuzetnu efikasnost na venturiju pokazuje primenjen u kombinaciji sa fungicidom Fiesta (0,75 kg/ha) sa 1000 litara tečnosti po hektaru. Za suzbijanje pepelnice u uslovima vrlo visokog potencijala patogena početkom vegetacije preporučuje se primena u kombinaciji sa preparatima na bazi sumpora kao (Microthiol disperss 0,3%) uz utrošak vode 600 do 1000 l/ha.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Suzbija veliki broj patogenih mikroorganizama.