Akord 100ml

430.00 рсд

Šifra proizvoda: 300 Kategorije: ,

Opis

Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i pšenici

Aktivna materija Tebukonazol
Karenca 7 dana – breskva i kajsija: 21 dan – paradajz, višnja, šljiva, vinova loza, jabuka, jagoda; obezbeđena vremenom primene – pšenica
Doza/ koncentracija 0,3 – 0,75 l/ha; 1 l/ha

PRIMENA:

AKORD je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim
delovanjem, koji se koristi u zasadima:

– Vinove loze: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), tretiranje se vrši
preventivno, tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, u količini
primene 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2).
– Višnje i šljive: za suzbijanje prouzrokovača sušenja grančica i cvetova i mrke truleži plodova
(Monilia laxa), tretiranjem tokom vegetacije i to:

• jedno tretiranje: od faze početka cvetanja (BBCH 61-63) do punog cvetanja;

• dva tretiranja: od faze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do punog cvetanja (faza 65/67
BBCH skale), u količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2).

– Jabuke: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia
inaequalis), preventivnim tretiranjem pre sticanja uslova za primarno i/ili sekundarno zaražavanje
u kombinaciji:

• AKORD 0,3 l/ha (3 ml na 100 m2) + MANKOGAL 80 2 kg/ha (20 g na 100 m2);

• AKORD 0,3 l/ha (3 ml na 100 m2) + DAKOFLO 720-SC 2 l/ha (20 ml na 100 m2)

– Jagode: za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Mycosphaerella fragariae), tretiranjem od
početka vegetacije do precvetavanja (faze 11/13-55 BBCH skale) i posle berbe (faza 81 BBCH skale) u
količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2).
– Breskve: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae), tretiranjem do
fenofaze belih balona (faza 59 BBCH skale) u količini prmene od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) i za
suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia spp.), tretiranjem tokom vegetacije u
količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) i to:

• Prvo tretiranje: početkom cvetanja (faze 59-61 BBCH skale)

• Drugo tretiranje: u fazi punog cvetanja (faza 65 BBCH skale)

– Plodovi breskve i kajsije: za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilia spp.) i plesni
(Penicillium spp.) tretiranjem tokom zrenja plodova, 7-14 dana pred berbu u količini primene 0,5 l/ha (5
ml na 100 m2) za plodove breskve i 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) za plodove kajsije.
– Usevu pšenice: za suzbijanje prouzrokovača rđe (Puccinia spp.), pegavosti lišća i klasa (Septoria
spp.) i plesni (Fusarium spp.), u kombinaciji AKORD 1 l/ha + GALOFUNGIN 500 SC 0,3 l/ha (10 ml + 3
ml na 100 m2), tretiranjem preventivno pre sticanja uslova za primarno i/ili sekundarno zaražavanje
do punog cvetanja (faza 65 BBCH skale).
– U usevu paradajza: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani), tretiranjem
preventivno, a najkasnije pre sticanja uslova za širenje oboljenja (faza 19-71 BBCH skale), u količini
primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2).

Utrošak vode:
1000 l/ha (10 l na 100 m2) za jabuku i breskvu,
600 – 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) za višnju, šljivu, vinovu lozu i kajsiju,
200 – 400 l/ha (2 –4 l na 100 m2) za pšenicu, paradajz i jagodu.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Jednom za plodove breskve i kajsije,
dva puta za pšenicu i tri puta za jabuku, breskvu, višnju, šljivu, jagodu, vinovu lozu i paradajz.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:

Iako nema podataka o nekompatibilnosti preparata na bazi tebukonazola, pre njihovog mešanja sa
drugim preparatima, posebno različte formulacije, treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe,odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene za pšenicu,
7 dana za breskvu i kajsiju,
21 dan za vinovu lozu, višnju, šljivu, jagodu, jabuku i paradajz.

RADNA KARENCA (vreme kada nije dopušten rad ljudima u polju i zaštićenom prostoru posle
tretiranja): Do sušenja depozita.